En koordineret indsats for bygningskulturarven

Tidligere aktiviteter og nyheder

29. jan 2015Af Guide

Bevaring og udvikling i forstaden

Findes under: Aktiviteter & Nyheder

 

 

Konference 2. marts 2011 i Rødovre

Bygningskultur 2015 inviterede den 2. marts 2011 til konference om bevaring og udvikling af forstadens bygningskultur i Kulturhuset Viften, Rødovre. Med afsæt i rapporten Forstadens bygningskultur 1945-1989: På sporet af velfærdsforstadens bevaringsværdier blev der sat fokus på bevaringsværdier og bevaringsstrategier i de forstadsområder, som blev opført under opbygningen af velfærdssamfundet. Konferencen tog afsæt i spørgsmål som: Hvad er velfærdsforstadens bygningskultur? Hvad skal vi bevare for eftertiden set i lyset af aktuelle udfordringer for velfærdsforstaden? Og ikke mindst – hvordan bevarer vi velfærdsforstaden?

Fire kommuner – Aalborg, Albertslund, Hvidovre og Gentofte – berettede om deres konkrete erfaringer med bevaring og udvikling af forstadens bygningskultur. I forlængelse af præsentationerne blev der afholdt parallelle tema-workshops, hvor b.la. førnævnte spørgsmål og mulige løsninger blev belyst i mindre grupper. Formålet med konferencen var at udbrede viden, dele erfaringer og danne netværk på tværs af planlæggere og byggesagsbehandlere i kommunerne, de lokalhistoriske museer, arkitekt- og planlægningsvirksomheder samt forskere. 

Se deltagerliste

Hent opsamling af dagen

 

Konferenceprogram


10:00 Velkomst
Anne Mette Rahbæk, direktør Kulturarvsstyrelsen

10:15 Velfærdssamfundets Kulturarv

Caspar Jørgensen, Kulturarvsstyrelsen, se oplægget her

10:45 Forstadens bygningskultur 1945-1989

Præsentation af rapport ved Anne Tietjen, Dansk Bygningsarv, se oplægget her

11:30 På sporet af forstadens velfærdsdrømme

Fra kulturarvskommuneprojekt til planstrategi, kommuneplan og byggesagsbehandling. Ved Poul Sverrild, museumsleder, Forstadsmuseet Brøndby og Hvidovre Kommune, se oplægget her

12.00 Pause
Frokost og forfriskninger 

13.00 Kulturarv som aktiv i byfornyelse af en storskala betonbebyggelse
Byfornyelse, helhedsplan og lokalplan for Albertslund Syd. Ved Björn Emil Härtel Jensen, planlægger, Albertslund Kommune, se oplægget her

13.30 Hasseris bevar mig vel
Lokalplan og stilblade for enfamilieshuse. Ved Steen Trant, arkitekt, Aalborg Kommune, se oplægget her

14.00 Kulturarven i forstadens grønne strukturer
Grøn strukturplan. Ved Ole Thun, arkitekt, Gentofte Kommune, se oplægget her

14.30 Pause

14.45 Parallelle workshops        

16.15 Opsamling i salen

 

De fire workshops


Workshop 1: Den kvarterbaserede bygningskultur
Hvordan kan velfærdsforstadens kulturarv udpeges og afgrænses, og hvad skal der til, hvis kulturarven skal i spil i forstædernes planer og byggesagsbehandling?

Ved Søren Møller Christensen, Hausenberg i samarbejde med Anne Tietjen, Dansk Bygningsarv. Læs opsamling af workshop 1 her. 

Workshop 2: Kulturarven i det helhedsplanlagte betonbyggeri 
Hvad er kulturarv i helhedsplanlagt, storskala betonbyggeri, og hvordan kan et fokus på kulturarv bidrage til det gode liv i den type områder?

Ved Björn Emil Härtel Jensen, Albertslund Kommune i samarbejde med Helle Nysted Andersen, Dansk Bygningsarv. Læs opsamling af workshop 2 her.


Workshop 3: Bygningsbevaring med plads til fornyelse og udvikling

Hvordan kan man sikre bevaringsværdierne og samtidig skabe rum for fornyelse, og hvad skal der til for at få accept og ejerskab til kulturarven blandt de private boligejere?

Ved Steen Trant, Aalborg kommune i samarbejde med Maja Svane, Dansk Bygningsarv. Læs opsamling af workshop 3 her.


Workshop 4: Bevaring som bæredygtig planlægning 

Hvordan kan vi forene bevaring og udvikling af forstadens grønne bevaringsværdier med aktuelle problemstillinger som klimatilpasning, biologisk mangfoldighed og sundhed?

Ved Ole Thun, Gentofte Kommune i samarbejde med Anna Esbjørn, Dansk Bygningsarv. Læs opsamling af workshop 4 her

Se billeder fra dagen her

Caspar Jørgensen fra Kulturarvsstyrelsen præsenterer "Velfærdssamfundets Kulturarv"
Projektleder på rapporten Forstadens bygningskultur 1945-1989 Anne Tietjen præsenterer projektet
Formiddagen forløb med oplæg i Viftens Storesal
Om eftermiddagen fordeltes de fire workshops på forskellige rum i Viften og på Biblioteket
Her ses workshop 3 Bygningsbevaring med plads til fornyelse og udvikling
Her ses workshop 2 om Kulturarven i det helhedsplanlagte betonbyggeri
Workshop 1 om Den kvarterbaserede bygningskulturarv fandt sted i Viftens café

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies