En koordineret indsats for bygningskulturarven

29. jan 2015Af Guide

Yderområder på forkant

Findes under: Aktiviteter & Nyheder

Yderområder på forkant

En positiv omstilling gavner hele Danmark

Danmark er i forandring: Ligesom i resten af verden flytter folk fra land til by, og arbejdspladser koncentrerer sig i og omkring de store vækstcentre. Udviklingen kalder på nye metoder og strategier, der kan hjælpe yderområderne til at omstille sig til de nye tider.

Med kampagnen Yderområder på forkant inviterer Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Naturstyrelsen, KL og Realdania kommuner i yderområderne til at udvikle strategiplaner. Der støttes op til 20 strategiplaner, som skal være med til at styrke kommunernes planlægning og prioritering med afsæt i hver enkelt kommunes særlige udfordringer og stedsspecifikke potentialer – og samtidig bidrage med nye metoder, ny viden og nye erfaringer, som kan inspirere andre kommuner i yderområderne.

Ud over strategiplaner sætter Yderområder på forkant også fokus på netværk og udveksling af erfaringer kommunerne imellem. Kampagnen løber frem til sommeren 2017.

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, siger om kampagnen
”Danmark er et lille homogent land, og en positiv udvikling i yderområderne gavner også de store byer – og omvendt. Yderområderne har både potentiale for bosætning og udvikling, men det kræver klare strategiske valg. Sammen med KL og Realdania sætter regeringen nu fokus på at få forløst potentialerne og derigennem skabe en bæredygtig udvikling, som kommer hele Danmark til gavn.”

Kirsten Brosbøl, miljøminister, siger om kampagnen
”Der er rigtig mange muligheder for udvikling i en del af de områder i Danmark, hvor der er tilbagegang. Dette samarbejde fokuserer netop på, hvor der er gode chancer for udvikling. Planloven kritiseres ofte for at være begrænsende og hæmmende for udvikling, så det er fint, at vi nu med disse strategiprojekter kan vise, at planloven er en vigtig medspiller, når det handler om at skabe en positiv udvikling i yderområderne.

Martin Damm, formand i KL, siger om kampagnen
”Rigtig mange kommuner er i fuld gang med at afsøge muligheder for udvikling og omstilling, og dette projekt er et meget konkret og positivt indspark til den proces. Jeg glæder mig til at se variationen og innovationskraften blomstre, så de mange ressourcer, forskelligheder og potentialer forløses. At sikre en stærk sammenhængskraft i Danmark er en af de vigtigste dagsordner i de kommende år – særligt for KL og kommunerne.”

Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, siger om kampagnen
”Over hele Europa står yderområderne over for en nødvendig omstilling. Vi kan ikke stoppe udviklingen, men vi kan bidrage til at fastholde en høj livskvalitet for borgere og besøgende. Med projektet vil vi gerne vende den nødvendige tilpasning af yderområderne til noget godt, og vi tror på, at det er muligt at skabe en positiv omstilling og håb for fremtiden, som ikke nødvendigvis knytter sig til traditionel vækst.”

Lanceringsmøde 2. december
Kampagnen afholder lanceringsmøde den 2. december fra kl. 16-19.00 målrettet borgmestre, kommunaldirektører og planchefer i landets 56 yderområdekommuner.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies