En koordineret indsats for bygningskulturarven

Bæredygtighed og bygningskulturarv

Bæredygtighed og bygningskulturarv

Introduktion

Udgivet af: Bygningskultur 2015

Forskningsprojekterne skal bidrage til at kortlægge klimaforandringernes påvirkning af bygningskulturarven – også på by- og landskabsniveau. Projekterne skal generere ny viden om bæredygtig energianvendelse i bevaringsværdige og fredede bygninger. Energiforbedringer vil normalt kræve ændringer af bygningens klimaskærm og ydre fremtræden, og de nuværende tekniske muligheder er svære at tilpasse til dagens isolerings- og tæthedskrav, uden at bygningen forandres betydeligt. Forskningsprojekterne skal derfor bl.a. undersøge om tidligere anvendte principper, kan overføres til nutidige udfordringer. Herunder hvilke tekniske løsninger, der kan imødekomme den sammensatte problemstilling, der omhandler bevaring og energiforbedring.

Artikler om: Forskningsprojekter under temaet

Kulturarv, byudvikling og klimaforandringer

Projektet stiller skarpt på de udfordringer og potentialer, som tilpasningen af klimaforandringer i det urbane landskab rummer i forhold til den by- og landskabsrelaterede kulturarv.

Læs mere

Bæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv

Projektet skaber overblik over typologiske forskelle i forhold til basale energikilder og -parametre på det danske landkort. Denne viden danner grundlag for tre projekter, der sætter fokus på hhv. bebyggede strukturer i det åbne land, i byen samt på enkeltbygningerne.

Læs mere

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies