En koordineret indsats for bygningskulturarven

Bæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv

29. jan 2015Af Guide

Bæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv

Findes under: Bæredygtighed og bygningskulturarv

"Bæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv" er det overordnede tema for to forskningsprojekter under Arkitektskolen Aarhus.

I tråd med det stigende fokus på bæredygtighed og ressourceeffektivisering forekommer det oplagt at udforske sammenhænge mellem bæredygtige principper og den danske bygningskulturarv. Formålet med projekterne er at undersøge, hvordan og under hvilke omstændigheder bæredygtige principper og teknikker i de præindustrielle byer og bygninger kan anvendes i et fremadrettet perspektiv ved anlæggelsen af nye byer og udformningen af nyt byggeri, eksempelvis for at reducere energi- og materialeforbrug eller klimapåvirkninger.

Lektor og arkitekt MAA Lars Nicolai Bock, Arkitektskolen Aarhus, er forskningsansvarlig for de to projekter under temaet:

 • Byens bebyggede strukturer - lektor, arkitekt MAA Anne-Grete Andersen
 • Bygningernes udformning og byggeskik/teknik - Ph.d.-studerende, arkitekt MAA Birgitte Tanderup Eybye

Anne-Grete Andersen

Anne-Grete Andersen er arkitekt, lektor og seniorforsker og har stor erfaring i metodeudvikling og kortlægning. Hun har været med til at udvikle arbejds- og projekteringsmetoder til brug i den bymæssige skala, og hun har beskæftiget sig indgående med metodeudvikling i forbindelse med kortlægning og værdisætning af fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer.

Anne-Grete Andersen har blandt andet erfaring fra følgende sammenhænge:

 • RUC, Master i kulturplanlægning (2008 og 2010)
 • Forskningsprojekt for Kulturarvsstyrelsen, Metodeudvikling til kortlægning og værdivurdering af fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer (2008-2009)
 • Center for Kulturmiljøstudier, Arkitektskolen Aarhus og RUC (2003)
 • Arkitektskolen Aarhus (1978-1983 og 1985-)
 • Arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus, Afdelingen for fysisk- og økonomisk planlægning (1976)

Udvalgte udgivelser:

 • Kulturmiljøatlas Mors og Bornholm. Kulturarvsstyrelsen. 2003-2004.
 • Vejle, Randers og Stevns. Skov- og Naturstyrelsen. 1999-2002.
 • SAVE-vejledning. Kulturarvsstyrelsen. 2011.

Se desuden: www.re-ad.dk

 

Bæredygtighed i Danmarks arkitektoniske kulturarv – bygningernes udformning og byggeskik/ -teknik

Findes der ressourcebesparende og bæredygtige principper i den præindustrielle bygningskultur og hvad kendetegner dem i bekræftende fald?

Inden for det arkitektfaglige område bygningsbevaring har det i mange år været en generel antagelse, at det præindustrielle byggeri, særligt egnsbyggeskikkene, var præget af stor nøjsomhed og sparsommelighed.  Det menes til dels at være begrundet i knappe råstofressourcer, men også fordi datidens byggeri krævede enorme menneskelige ressourcer. I modsætning til nutidens industrialiserede byggeprocesser var det mennesker – og ikke maskiner – der i præindustrialismen skaffede byggematerialer og brændsel til opvarmning, og det var dermed essentielt at bygge og indrette sig rationelt. Antagelsen om et stort fokus på ressourcebesparelser i de præindustrielle bygninger er imidlertid aldrig blevet udforsket eller undersøgt systematisk.

Forskningsprojektet gennemføres af arkitekt MAA, stud. ph.d. Birgitte Tanderup Eybye. Formålet er at identificere, karakterisere, kortlægge og diskutere ressourcebesparende og bæredygtige principper i den præindustrielle bygningskultur med henblik på at undersøge, hvorledes principperne kan anvendes fremadrettet inden for bevaringspraksis såvel som i designprocessen ved nybyggeri. 

Birgitte Tanderup Eybye

Birgitte Tanderup Eybye er uddannet arkitekt inden for restaurering og bygningsbevaring, hvor hun især har interesseret sig for bygningskultur og egnsbyggeskikkene. Tidligere har Birgitte arbejdet med bygningskulturarven på bl.a. tegnestue, som planlægger i Herning Kommune og som underviser på Arkitektskolen Aarhus.

Birgitte Tanderup Eybye har blandt andet erfaring fra følgende sammenhænge:

 

Udgivelser:

 • Byggeskikke gennem tiderne’ – beskrivelse af den danske arkitektur med fokus på kirker, slotte/ herregårde, byhuse og egnsbyggeskikke, publiceret i bogen ’Danmark

 

 

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies