En koordineret indsats for bygningskulturarven

Bygningskulturens værdisætning

29. jan 2015Af Guide

Bygningskulturens værdisætning

Findes under: Bærende bevarings- og fredningsværdier

Hvordan kan ny, systematisk indsamlet viden om bærende bevarings- og fredningsværdier bruges til at sikre bygningskulturarven for eftertiden?

Sådan lyder udgangspunktet for forskningsprojektet ’Bygningskulturarvens værdisætning’, som gennemføres af arkitekt MAA og forskningslektor i bygningsrestaurering, Søren Vadstrup. Projektet skal bidrage til at kortlægge de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer – og blandt de foreløbige resultater er en række konkrete vejledninger til, hvordan bygningskulturarven kan forvaltes, drives, vedligeholdes og transformeres på baggrund af en systematisk bygningsanalyse og værdisætning.

”Der er behov for enkle, brugbare metoder, som kan hjælpe ejere til at værdisætte deres huse. Målet er en række konkrete værktøjer, som kan hjælpe private husejere til at træffe bevidste valg, når de istandsætter eller bygger om. Netop det er projektets ærinde,” forklarer Søren Vadstrup.

Hvad fortæller bygningen om den tid, den er opført i? Er der spor efter, hvad den gennem årene har været brugt til - og af hvem? Det er spørgsmål, der bør afklares, før man foretager ændringer på huset, mener Søren Vadstrup. Derfor har projektet udviklet redskaber til at identificere og vurdere en bygnings kulturhistoriske kvaliteter med. Begrebet ’antikvarisk værdi’ introduceres også som metode til at bedømme, hvilke bygningsdele, der bør bevares - og hvilke, der eventuelt kan fjernes.

Endelig har studerende på Kunstakademiets Arkitektskole undersøgt, hvordan gamle byggetekniske metoder kan bruges til at opføre nye huse i træ og ler – men i et nyt formsprog. Og den foreløbige konklusion? De gamle metoder holder stadig.

Forskningsprojektet forventes at være gennemført i løbet af 2014. Viden fra projektet samles i en bog, som er målrettet ejere og forvaltere af den danske bygningskulturarv og udkommer i løbet af sommeren 2014.

Søren Vadstrup

 

Søren Vadstrup er arkitekt MAA og forskningslektor med bygningsrestaurering som speciale og med særlige kompetencer og viden om traditionel byggeteknik, traditionelle byggematerialer, restaureringsteknikker, tilstandsvurdering, udarbejdelse af anvisninger og arbejdsteknikker.

 

 

Søren Vadstrup har blandt andet erfaring fra følgende sammenhænge:

 • Kunstakademiets Arkitektskole (2010-)
 • Center for Bygningsbevaring i Raadvad (2005-)
 • Raadvad, Nordisk Center til bevarelse af Håndværk (1989-2004)
 • Nationalmuseets Grønlandssekretariat (1976-1995)
 • Arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afdelingen for Bygningsrestaurering (1978)

Udvalgte udgivelser

 • Information om bygningsbevaring. Skov og Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen. 1998-2012.
 • Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdier. Socialministeriet. 2006.
 • Huse med sjæl. Gyldendal. 2004.
 • Bygningskultur og håndværk. 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet. 2002.
 • Julianes Haab. Qaqortoqs bebyggelseshistorie 1775-1950. Atuakkiorfik. 1993.
 • I vikingernes kølvand. Vikingeskibshallen i Roskilde. 1993.

Se desuden: www.re-ad.dk

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies