Industriarvens bygninger og historie

Såkaldte typeblade identificerer og beskriver eksisterende typer industribygninger og -områder fra perioden 1840-1975, primært relateret til produktionslinjer. Også faciliterende bygningsanlæg, arbejderboliger m.m. indgår der, hvor de er del af et større anlæg. Områder knyttet til transport – fx havne og jernbanearealer – bliver ligeledes beskrevet.

Typebladene er en opfordring til, at lære industriarkitekturen bedre at kende og tage de funktionstømte bygninger og områder i brug. Formålet er at vise kvaliteterne i industribygninger og -områder og at gøre industriarvens fysiske rammer forståelige og genkendelige.

Typebladene kan være en hjælp til at vurdere, hvilke bygninger og områder der rummer væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, hvilke typer der er velegnet til bestemte nye funktioner, samt en hjælp til at vurdere, hvilke bygninger og områder der rummer relativt få bevaringsværdier eller indebærer nogle udfordringer ved genanvendelse.

En typologisering kan være mange ting, og industriarkitektur kan opdeles efter forskellige kriterier, såsom funktion eller branche. Industriarkitekturens typeblade er beskrevet med nutidens øjne og er kategoriseret ud fra en funktionel betragtning af industriens fysiske og rumlige rammer.

Typebladene er til alle, der interesserer sig for industriarkitektur og genanvendelse af industriarv. Det er ikke en forudsætning at have indgående kendskab til industriens historie eller at kende til bygningens eller områdets oprindelige funktion. Bladene kan læses hver for sig, dog kan afsnittet ”Historie og kendetegn” i typebladet Etagefabrik med fordel læses som en generel introduktion til industrihistorien.

Typebladene er opdelt i tre forskellige skala-niveauer:

  • Enkeltstående bygninger
  • Anlæg
  • Områder

Industriproduktion har ofte fundet sted i flere, sammenhængende bygninger, men i en genanvendelsesproces står man måske kun med én bygning. Med denne inddeling fanger vi hele spektret fra en enkeltstående bygning til et anlæg, der består af flere sammenhørende bygninger eller konstruktioner, til komplekse og sammensatte områder, der typisk vil strække sig over et større areal og med varierende grader af planlægning.

De tre skala-niveauer består hver af forskellige typer, som er beskrevet selvstændigt i typebladene. Typebladene beskriver typens bevaringsværdier, opdelt i arkitektoniske værdier, det vil sige typens særlige fysiske kendetegn og karakteristika og kulturhistoriske værdier eller de historiske fortællinger der ligger i typen. Ligeledes beskrives den historiske baggrund samt de muligheder og udfordringer, der ligger i en genanvendelse af den bestemte type. Alle typeblade er forsynet med repræsentative billedeksempler og eksempler på genanvendelse af den pågældende type.

Oversigt

Enkeltstående bygninger
Etagebygning

Hal

Fladebygning

Øvrige industribygninger og -elementer: silo m.fl.

Anlæg
Fabriksby
Procesanlæg

Områder
Industriområde i den tætte by
Industriområde i forstaden
Industriområde i landdistrikterne
Industriområde knyttet til transport: havne og jernbanearealer

 

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies