Hele landet

Eksisterende industri i Danmark med baggrundskort

Kortet viser eksisterende industriområder, opført i perioden 1840-1975. Disse data bliver vist i et kvadratnet med celler på 1000 m x 1000 m. Når den dominerende (75 % eller mere) bygningsanvendelse i en celle er industri, fremtræder den i rød.

Fakta

Industribygningernes andel af den samlede bygningsmasse

Øverste figur: Der er ca. 2,4 mio. bygninger i Danmark i dag. Knap 80.000 eller 3 % af disse er bygninger er opført mellem 1840 og 1975 og anvendes til industriformål i dag.

 

Nederste figur: Industribygningerne har et samlet etagemeterareal på knap 51 mio. m2. Det er 9 % af Danmarks samlede bebyggede areal, der udgør godt 541 mio. m2.

Figur

Eksisterende industri i Danmark uden baggrundskort

Kortet viser eksisterende industriområder, opført i perioden 1840-1975. Disse data bliver vist i et kvadratnet med celler på 1000 m x 1000 m. Når den dominerende (75 % eller mere) bygningsanvendelse i en celle er industri, fremtræder den i rød.

 

Fakta

De eksisterende industribygningers fordeling på underkategorier


Disse to figurer viser, hvordan antallet af bygninger, defineret som industribygninger gennem data fra BBR, er fordelt på de fire BBR-underkategorier.

 

Øverste figur: Næsten halvdelen af bygningerne anvendes i flg. BBR til produktionsvirksomhed: 48 % eller ca. 38.000 bygninger. 2 % eller ca. 1500 bygninger anvendes til forsyningsvirksomhed (vand, varme, el og gas), 7 % eller ca. 5.600 er bygninger til transport- og garageanlæg, og de resterende 43 % eller ca. 33.000 bygninger er registreret som anvendt til kontor, lager og handel, herunder offentlig administration.

 

Nederste figur: Bygningerne til produktion udgør lidt over halvdelen, 52 % eller ca. 26,2 mio. m2. Bygningerne til forsyningsvirksomhed udgør 2 %, ca. 1,2 mio. m2, transport- og garageanlæg udgør her kun 3 % eller ca. 16,7 mio. m2, og bygningerne til kontor, lager og handel, herunder offentlig administration, står for de sidste 43 %, ca. 21,7 mio. m2.

Figur

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies