Om metoden

Definition af ’industribygninger’ i kortlægningen: Der er tale om aktive bygninger, dvs. bygninger der i 2009 var registreret som værende i anvendelse til industri, opført mellem 1840 og 1975.

Kortlægningen er gennemført med hjælp af kortlægningssystemet GIS (Geographical Information System). Projektets kortlægning er baseret på oplysninger fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), som angiver byggetidspunkt, bygningsarealer, etageantal m.m. for den samlede bygningsmasse i Danmark. Med denne tilgang kan geografiske sammenhænge og mønstre afdækkes og fremtræde klarere. Der tages forbehold for usikkerheder i forhold til oplysninger fra BBR.

På kortene bliver data vist i et kvadratnet med celler på henholdsvis 1000 m x 1000 m (lands- og regionsniveau) og på 100 m x 100 m (kommuneniveau). Det er den dominerende (> 75 %) bygningsanvendelse i en celle, der afgør hvilken farve, den får på kortet. Kortene er suppleret med statistik, opgjort efter absolutte tal, som følges ad og samlet oplyser om beliggenhed og omfang af industri i forhold til den samlede bygningsmasse, opførelsesår m.m.

Ud over at bygningerne skal være opført inden for projektets tidsramme, har det været nødvendigt med en definition af ”industri” og dermed en afgrænsning af oplysningerne fra BBR. Det har været nødvendigt for at kunne indkredse væsentlige områder og koncentrationer af industri og for at kunne visualisere, hvor i Danmark disse industriområder ligger. Konkret har vi håndteret fire anvendelseskoder fra BBR:

  • 220 ("Bygning til erhvervsmæssig produktion vedr. industri, håndværk mv. - fabrik, værksted o. lign.")

  • 230 ("Forsyning: el-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt mv", med et etagemeterareal over 200 m²)

  • 310 ("Transport- og garageanlæg, fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus", inden for 100 m fra en celle indeholdende en 220-registrering)

  • 320 (”Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration”, så vidt den er beliggende inden for 100 m fra en celle indeholdende en 220-registrering).

De sidstnævnte to koder er taget med i kortlægningen, da industriområder som regel består af en samling bygninger og anlæg, der er forskellige med hensyn til funktion og type. Med koderne 310 og 320 fanger vi det brede spektrum, da de indeholder bygninger, der rummer funktioner relateret til produktion, fx lager og administration. Der skal dog gøres opmærksom på, at vi hermed, især i tætte byområder, også kan fange bygninger, der ikke er relateret til industri, men ’tilfældigvis’ ligger inden for en 100 m radius af en 220- eller 230-bygning.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies