Om projektet

Realdania har med Industriens Bygningsarv skabt det samlede overblik over industriarv i Danmark. Industriens Bygningsarv vil inspirere kommuner og ejere til at bruge den funktionstømte industriarv, som gemmer på et enormt potentiale. Analysen er gennemført af Dansk Bygningsarv. Dette notat sammenfatter projektets resultater og analyserer og drager konklusioner på tværs af projektets tre dele: kortlægning, typologisering af industriarkitekturen og analyse af potentialer ved genanvendelse.

Industriens tidsalder har efterladt en lang række bygninger og anlæg i Danmark, hvis blivende kvaliteter eftertiden for alvor er ved at få øjnene op for. Kulturarvsstyrelsens indsatsområde Industrisamfundets Kulturarv har leveret et væsentligt bidrag hertil. Over hele landet findes der eksempler på fabrikker og produktionsanlæg, der før lå øde hen eller var på vej til at blive funktionstømt, men som nu har fået, eller snart vil få, et andet liv.

Der har dog manglet et samlet overblik over industriområder og -bygninger i Danmark og hvilke udviklingspotentialer der egentlig ligger i genanvendt industri. Med projektet 'Industriens Bygningsarv’ har Dansk Bygningsarv for Realdania undersøgt:

  • Hvad karakteriserer industriens bygningsarv i Danmark, hvad er omfanget og hvor er den lokaliseret?

  • Hvilke overordnede udfordringer og muligheder er forbundet med at udvikle og bevare industribygninger og -områder?

  • Hvilke typer af industribygninger og –områder kan identificeres? Hvad er typernes væsentligste bevaringsværdier og hvilke har potentiale for at blive genanvendt?

  • Hvordan bidrager genanvendelse af industribygninger som løftestang i udvikling af byer og områder?

”Industriarv” opfattes inden for projektets rammer som industriområder og –bygninger fra perioden 1840-1975, relateret til produktionslinjer. Også faciliterende bygningsanlæg, arbejderboliger m.m. indgår, hvor de er en del af et større anlæg. Områder knyttet til transport – i form af havne og jernbanearealer – og den offentlige forsyning (el, gas, vand og varme) er også en del af projektets genstandsfelt.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies