Gode grunde til at genanvende industriens bygningsarv

Funktionstømte industribygninger og -kulturmiljøer kan genanvendes til nye formål og være med til at skabe historisk kontinuitet i et lokalområde. Ombygning af industribygninger eller nybyggeri på gamle industriområder giver ofte et helt unikt møde mellem gammelt og nyt. Et møde, som fremhæver kontraster og skaber forbindelser mellem før og nu. Genanvendelse af industriarv fastholder arkitektonisk kvalitet, som ofte har et lokalt særpræg, der kan skabe lokal stolthed og fremme identitetsfølelsen og tilhørsforholdet.

Desuden er genanvendelse en bæredygtig strategi. Ved genanvendelse undgås nedrivning og bortskaffelse, og den energikrævende produktion af nye byggematerialer reduceres. Fortætning af eksisterende byområder kan desuden bidrage til bæredygtig byvækst.

Ofte er omdannelse af industriområder en langvarig proces. Derfor kan midlertidige anvendelser være løftestang for aktiviteter undervejs i processen. Ved at rykke fra start får alle øjnene op for de muligheder, der ligger i industriarven.

Genanvendelse af industriarv – hvad er det?

Når funktionstømte industribygninger og helt eller delvist funktionstømte industriområder anvendes til nye funktioner, taler vi om genanvendelse af industriarv. Det omfatter ofte en omfattende fysisk omdannelse af bygninger eller områder. Ved genanvendelse fokuseres der ikke kun på industriarvens kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier, men også på dens genanvendelsesværdier i bred forstand. Det vil sige dens potentialer for nye anvendelser.

Genanvendelsesværdi vs. bevaringsværdi

Erfaringer med genanvendelse viser, at det ikke nødvendigvis er de mest bevaringsværdige bygninger, som har den højeste genanvendelsesværdi: Bygninger med et tiltalende arkitektonisk udtryk og fleksible rum, som kan tages i brug til nye funktioner uden de store investeringer, genanvendes ofte først. Bygninger, der måske byder på en fantastisk historie og en karakterfuld arkitektur, men som ikke umiddelbart egner sig til nye funktioner og derfor er dyre at genanvende, er derimod i 'farezonen', med mindre de beskyttes af fx en bevarende lokalplan.

Omvendt udvider den konkrete genanvendelse af industriarv også vores opfattelse af, hvad der er bevaringsværdigt, hvorfor det er bevaringsværdigt og ikke mindst for hvem. Netop i genanvendelsen af industribygninger og -områder viser sig en tendens fra kulturbevaring til kulturgenbrug.

Industrigenanvendelsens 8 potentialer

Genanvendelse af industriarv har en række potentialer. Dens betydning for strategisk udvikling knytter sig til identitetsudvikling og branding, erhvervsudvikling, bosætning og turisme. Dens betydning for fysisk udvikling knytter sig til funktionsblanding, etablering af nye forbindelser og rumlig sammenhæng, etablering af nye byrum og nyt byliv samt øget arkitektonisk kvalitet. Hvert potentiale illustreres ved to inspirerende cases.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies