Remisen Brande

Beliggenhed

Brande (6.795 indb.), Ikast-Brande Kommune (40.312 indb.)

Projektperiode

2005-2007

Aktører

Brande Kommune, Lokale- og Anlægsfonden, Bestseller Fonden og øvrige private sponsorer samt Realdania; restaureringsarkitekt Jørgen Overbys Tegnestue; Remisen Brande Fond (ejer), Foreningen Kulturremisen (bruger)

Projektbeskrivelsen

Lokomotivremisen i Brande er et godt eksempel på, hvordan genanvendelse af industriarv har ændret vores opfattelse af, hvad der er værd at bevare som historiske rammer om nutidigt liv. Da remisen blev opført under Første Verdenskrig var den hverken tænkt eller tegnet som bygningskunst. Men i kraft af sin cirkelsvungne funktionsbestemte form og enkle profil byder den på en unik rumlig karakter og fremstår samtidig som en markant landmark i byen.  Mindst lige så væsentlig er bygningens kulturhistoriske værdi for den lille stationsby i Midtjylland. Remisen er et ikonbyggeri med stor værdi på lokal plan.

Omdannelsen af Remisen til et kultur- og konferencecenter fortæller en central historie om byens udvikling fra transportknudepunkt for brunkul til vækst- og iværksætterby.  Fra at være en ruin fra fortiden er remiseanlægget blevet omdrejningspunkt for en ny byudvikling. Bygningen huser i dag teatersal, udstillings-, kursus- og konferencefaciliteter som drives og ejes af RemisenBrande Fond. Remisen er et så vigtigt signal for byens omsætning, at flere af de store virksomheder på stedet har sat penge i den drivende fond.

Restaureringsprojektet havde netop til formål at overføre de historiske elementer i banegårdsområdet til nutiden. Jernbanespor, stationen, rangeringen, drejeskiven og remisen er bevaret som en helhed. Indvendig har rummene i den bevaringsværdige bygning fået lov at bibeholde deres karakter af forladt togværksted. Tagbjælkerne er skiftet ud, mens de oprindelige stolper og skråstivere med deres patinerede overflade efter 50 års slid er bevaret. Der er stengulv som dengang, men over de grave, som jernbanepersonalet benyttede for at smøre undersiden af lokomotiverne, ligger i dag lyse egeplanker. Opdelingen med glasvægge gør, at det store buede rum fortsat kan opleves i sin helhed samtidig med at det er muligt at afholde flere arrangementer på én gang.

Læring

En væsentlig forudsætning for den succesfulde omdannelse af Remisen i Brande er den stærke lokale forankring både i erhvervslivet og blandt lokale ildsjæle. Faktisk var det ildsjæle og frivillige, som i 1990 oprettede Foreningen Kulturremisen med det formål at bevare og genopbygge Remisen, som da havde stået tomt siden 1971.

Siden 1990'erne har foreningen afholdt jazzfestivaler og lokale teaterforestillinger i bygningen. Ikke mindst igennem disse midlertidige anvendelser voksede opmærksomheden for Remisens potentiale som ramme om kulturbegivenheder. I dag spiller Foreningen Kulturremisen en ny og udvidet rolle som støtteforening for fremtidens aktiviteter i RemisenBrande – og er dermed også garant for den fortsatte aktive brug af bygningen.

Realiseringen af RemisenBrande er et godt eksempel på et succesfuldt offentlig/privat samarbejde mellem Brande Kommune, en række fonde og private sponsorer samt Foreningen Kulturremisen.

Endelig er restaureringsprojektet et bredt anerkendt eksempel for en vellykket respektfuld omdannelse af en bevaringsværdig industribygning til nye anvendelser. Det bør fremhæves i den sammenhæng, at omdannelsesprojektet har inkluderet det samlede jernbanemiljø omkring lokomotivremisen således at bygningen fortsat opleves som en del af en stør kulturhistorisk og arkitektonisk helhed.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies