Carlsberg, Valby

Beliggenhed

Københavns Kommune (502.000 indbyggere)

Projektperiode

2007 - ca. 2030

Aktører

Carlsberg Ejendomme, Københavns Kommune, Entasis Arkitekter, samt en lang række nabo- og interessentgrupper.

Projektbeskrivelse

Carlsberg-bryggerierne er et godt eksempel på, hvordan et funktionstømt industriområde gradvist bliver lukket op og integreret i en større bymæssig sammenhæng. Efter mere end 160 års bryggerivirksomhed på stedet besluttede Carlsberg i 2006 at flytte produktionen fra København til Fredericia. 19 hektar af det i alt 33 hektar store områder frigjordes dermed til nye funktioner.

Visionen er at udvikle området til en funktionsblandet bydel med 45% til boliger, 45% til butikker og erhverv og 10% til sport, kultur, kunst og forskellige institutioner. Planen er at opføre 600.000 m2 nybyggeri. Carlsberg Besøgscenter, museum, forskningscenter og Husbryggeriet Jacobsen vil forblive på området, ligesom det er tilfældet for Carlsberg-koncernens hovedkvarter. Områdets fysiske tilgængelighed skal øges igennem et fintmasket net af cykelstier på kryds og tværs i området. Langs med jernbanen i den sydlige del af området vil der blive etableret en ny cykelrute, Carlsberg-ruten, som vil give cyklister en god forbindelse mellem Valby og Vesterbro. Offentlig transport til og fra Carlsberg vil blive sikret med opførelsen af en ny S-togs station. Endelig er der mulighed for at etablere op til 4.500, primært underjordiske, parkeringspladser.

Genanvendelse af eksisterende bygninger og byrum spiller en nøglerolle i omdannelsen af Carlsberg-området fra industriproduktion til en ny bydel i København. Carlsberg-bryggeriernes historie vil også fremover kunne aflæses i en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger og haveanlæg.  15% af den kommende bygningsmasse vil være eksisterende bygninger. Langt størstedelen af de ældre historiske bygninger bevares samtidig med at området udbygges og fortættes til en tæt bymæssig bebyggelse.

Der kan imidlertid gå flere år før den egentlige udbygning af området kommer i gang, og den ny bydel ventes først færdig om 20-25 år. Frem for at byggemodne igennem nedrivning har udviklingsselskabet Carlsberg Ejendomme valgt at udleje flere af de eksisterende bygninger til midlertidige anvendelser. Markante byrum er blevet nyindrettet til ophold og idrætsaktiviteter og borgerne har fået adgang til Gamle Carlsbergs "hemmelige" haver forude for nybyggeriet. Endelig arbejdes der målrettet med at afholde kulturelle begivenheder og sportsbegivenheder på området.

Læring

I omdannelsen af Carlsberg-området bruges genanvendelse af industriarv til at sætte området på borgernes mentale bykort. Nye funktioner i eksisterende bygninger og byrum har gjort området tilgængeligt for nye brugergrupper og skabt opmærksomhed for omdannelsesprocessen. Indflytningen af kulturfunktioner i tappehallerne Tap E og Tap 1 er gode eksempler på, hvordan genanvendelse af industriarv kan bidrage til at åbne et tidligere industriområde for offentligheden, inden udbygningen af området sættes i gang. Uden de store fysiske indgreb fungerer spillestedet Tap 1 som løftestang for en proces med en meget lang tidshorisont.

I et område med mange bevaringsværdige bygninger som Carlsberg-bryggerierne kan afvejningen af bevarings- og udviklingsinteresser være en langvarig affære. Udlejning til midlertidige anvendelser, hvor en bygning tages i brug uden at den forandres væsentligt, kan kickstarte en proces, teste nye anvendelsesmuligheder og samtidig sikre bygningsbestanden, således at beslutninger kan justeres over en længere tidsperiode. Samtidig kan det også være en udfordring at finde lejere til kortere udlejningsperioder (3-7 år i tilfældet af Carlsberg).

Den målrettede satsning på midlertidig genanvendelse, etableringen af nye byrum og større kulturbegivenheder forude for nybyggeriet blev understøttet af at Carlsberg-området udvikles af én stor ejer, som fortsat er bosat i området og derfor har en stærk egeninteresse i områdets udvikling.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies