Silkeborg Papirfabrik

Beliggenhed

Silkeborg (11.162 indb.), Silkeborg Kommune (88.481 indb.)

Projektperiode

2000-2007

Aktører

Henton Group A/S købte området med henblik på udvikling af papirfabrikken til et nyt centrum i byen et år før fabrikken lukkede i 2000. Der blev sammensat en lokal udviklingsgruppe bestående af Henton Group, Årstidernes Arkitekter og Silkeborg Kommune.

Projektbeskrivelse

Papirfabrikken blev anlagt ved Gudenåen i 1844. Omkring fabrikken opstod selve Silkeborg By to år senere i 1846. Fabrikken var efter datidens målestok et enormt industriprojekt.

En grundig registrering af områdets bygninger efter Henton Group's opkøb i 2000 kom til at ligge til grund for arbejdet med en strukturplan for området, og gav mulighed for at vurdere hver enkelt bygnings udviklingspotentiale. Denne viden gjorde det muligt på et tidligt tidspunkt at engagere potentielle brugere og få fremtidige lejeforhold på plads - en unik sikkerhed i udviklingsarbejdet.

Papirfabrikken rummer i dag ca. 250 boliger, erhvervsvirksomheder, hotel, velfærdsservice og kulturaktiviteter, der har til huse både i nybyggeri og i de gamle fabriksbygninger. Funktionsblandingen har bidraget til at gøre området til et eftertragtet sted at bo, for private som for virksomheder. Projektet har tiltrukket erhverv fra Silkeborg samt en del virksomheder udefra.

Arbejdet med Papirfabrikken har givet den erfaring, at en effektiv partnering omkring planlægningen med tidlig inddragelse af investorer medfører en høj kvalitet i realiseringen af projekter, fordi der tidligt bliver skabt en fælles forståelse hos de involverede parter.

Læring

Funktionsblanding var et succeskriterium for udviklingsgruppen. Området skulle bebos af både erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner og boliger, så der blev tilført et varieret liv – såvel om dagen som om aftenen – som hele byen har gavn af. Der er byliv døgnet rundt, samtidig med at man har en oplevelse af at være tæt på naturen, når man kan se en ørred springe i Gudenåen og en fiskehejre på jagt fra stuevinduet.

Fabriksområdet har som mange industriområder været et lukket område. Der ligger en udfordring i at skabe en velfungerende overgang mellem Papirfabrikken og den eksisterende by. Derfor er der også udskrevet en arkitektkonkurrence for området mellem fabrikken, bymidten og Hjejlehavnen, der skal resultere i attraktive forbindelser og sammenhæng i byens rum.

Papirfabrikken har betydet meget for kommunens selvforståelse og givet en fornemmelse af, at man også i en mindre kommune med den rigtige partnering kan løfte i flok og rykke hurtigt.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies