Frederiksværk

Beliggenhed

Halsnæs Kommune (ca. 30.000 indbyggere)

Projektperiode

Genanvendelsen af de forskellige bygninger og enheder forløber i etaper. Gjethuset blev genåbnet i 1990, og rummer konferencefaciliteter, koncertsal og turistbureau, mens fx Arsenalet blev genåbnet i 2010.

Aktører

Industrimuseet Frederiks Værk er statsanerkendt og driver en række museumsenheder i kommunen, bl.a. Arsenalet og Krudtværksområdet. Kommunen ejer Gjethuset og har været bygherre for restaureringen, med fondsfinansiering.

Projektbeskrivelse

Frederikværks industrikultur er Halsnæs Kommunes bærende fortælling. Industrihistorien spiller også hovedrollen i kommunens vision for Frederiksværk om at skabe en sammenhængende by, hvor industrikulturen er indgangen til planlægnings- og turismestrategien. Industrikulturen skal bruges aktivt til at give oplevelser i byen og skal spille hovedrollen i skabelsen af lokal identitet, bæredygtig turisme og oplevelsesøkonomi. Det er vigtigt at koble Frederiksværks industrielle kulturhistorie til den stadigt aktive stålindustri i byen.

Frederiksværk er Danmarks ældste fabriksby med et enestående bygningsmiljø med bl.a. det imposante Gjethus. Byens identitet er knyttet til rollen som landets største militære industrielle kompleks - med produktionen af jern og stål som omdrejningspunkt.

Frederiksværk blev i 2007 udpeget som et af de 25 nationale industriminder. I 2008 blev Halsnæs Kommune valgt som kulturarvskommune. Kulturarvskommuneprojektet blev  gennemført af Realdania og Kulturarvsstyrelsen i to omgang i samarbejde med i alt 8 kommuner, deriblandt Halsnæs. Formålet var at styrke det kommunale arbejde med kulturarven som et aktiv i planlægningen. I Halsnæs’ tilfælde blev der arbejdet med industriens potentiale i den kommunale udvikling. Projektet har betydet en større bevågenhed omkring kulturarven i Halsnæs både lokalt, nationalt og internationalt, og den øgede opmærksomhed styrker udviklingen af Frederiksværk som den mest unikke industriby i Danmark. Samtidig har projektet været med til at udvikle de interne processer i kommunen, der skal til, for at kulturarven for alvor kommer på den politiske dagsorden. Samarbejdet med det lokale museum Frederiks Værk er vigtigt i dette henseende.

Helt konkret er kulturarven blevet et fast punkt på dagsordenen i Halsnæs Kommunes byråd. Indstillingen af nye projekter rummer nu også en analyse af kulturarvsaspekter, på lige fod med bl.a. økonomi, sundhed, miljø.

Læring

Den øgede fokus på byens industrihistorie vil give Frederiksværk en tydelig profil i forhold til andre provinsbyer.

Satsningen på industrikultur har sat en positiv udvikling i gang, der har givet øget bevidsthed og synlighed omkring kulturarven, som det kan ses i kommuneplanen, hvor kulturarven har fået lov til at spille en stor rolle.

Det er vigtigt at alle aktører trækker i den samme retning. For eksempel er satsningen på industrikultur ikke særlig synlig endnu i kommunens kommunikationsstrategi.

Udpegningen til nationalt industriminde og Kulturarvskommune er en anerkendelse af byens identitet og indhold udefra, der gør det lettere at holde fast i den valgte kurs.

Genanvend bygninger. Det giver oplevelsen af et autentisk miljø, ikke som et frilandsmuseum, men som et levende sted med nye brugere.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies