En koordineret indsats for bygningskulturarven

10. feb 2015Af Guide

Om Bygningskultur 2015

Findes under:

I perioden 2010-2015 gennemførte Kulturstyrelsen og Realdania med Bygningskultur 2015 et initiativ rettet mod Danmarks fredede og bevaringsværdige bygninger. Initiativet havde til formål at styrke og fremtidssikre håndtering af bygningsarven og skabe ny viden, nye netværk, brugbare værktøjer og helt ny formidling til ejere og kommuner. Initiativer er nu afsluttet.

En række centrale parter bidrog til at sikre en koordineret indsats for bygningsarven:

  • KL
  • Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
  • Bygningskultur Danmark
  • Foreningen Bevaringsværdige Bygninger

Et koordineret initiativ

Kulturstyrelsens opgave var at gennemgå Danmarks fredede bygninger og tilbød ejerne frivillige handlingsplaner, så bygningerne kan udvikle sig, og værdierne sikres. Bygningskultur 2015 bidrog samtidig positivt til kommuner og ejeres arbejde med de bevaringsværdige bygninger. Over 200 planlæggere, sagsbehandlere og politikere fra 4 ud af 5 af landets kommuner deltog i Bygningskultur 2015’s kommunenetværk. Her blev de tilbudt målrettede læringsforløb med kurser og efteruddannelse, studierejser i ind- og udland, seminarer, konferencer og netværksmøder samt gratis ekspertrådgivning.

Nem indgang til omfattende viden

Et vigtigt redskab i initiativets arbejde var hjemmesiden bygningskultur2015.dk. Her kunne kommunerne tilmelde sig initiativets kommunenetværk og få en overskuelig indgang til brugbar viden om bygningskultur. Hjemmesiden er fortsat tilgængelig, og fungerer nu som et arkiv, hvor kommuner og byggerådgivere kan søge inspiration og viden om bygningskulturelle emner.

Forskning

Forskningsprogrammet i Bygningskultur 2015’s regi har fra start genereret ny viden om at bevare, anvende og udvikle bygningsarven. Forskningsindsatsen var centreret om tre temaer:

• Temaet "Bærende bevarings- og fredningsværdier" belyster opfattelsen af de såkaldte bevarings- og fredningsværdier.

• Inden for temaet "Genanvendelse og aktivering af bygningskulturarven" undersøger forskningsprojekterne mulighederne for at genanvende funktionstømte bygninger og områder og inkludere bygningsarven i by- og landskabsudviklingen.

• Forskningsindsatsens tredje tema - "Bæredygtighed og bygningskulturarv" sætter fokus på både bæredygtig energianvendelse i bevaringsværdige og fredede bygninger, klimaforandringers påvirkning af kulturarv, og på hvordan aktivering af bygningskulturarv kan skabe bæredygtighed i social og samfundsmæssig forstand.

Forskningsindsatsen i Bygningskultur 2015 er sket i samarbejde med tre forskningsinstitutioner:

  • Kunstakademiets Arkitektskole i København, Institut for Bygningskultur
  • Arkitektskolen Aarhus, Institut for Arkitektonisk Kulturarv
  • Københavns Universitet, LIFE, Skov og Landskab

Læs mere om forskningen her.

Mere end 80 kommuner deltager i Bygningskultur 2015 netværk for bevaringsværdige bygninger

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies