En koordineret indsats for bygningskulturarven

By- og Etagehuse

By- og Etagehuse

Introduktion

By- og Etagehuse

Udgivet af: Dansk Bygningsarv på vegne af Grundejernes Investeringsfond m. fl.

Typebladene giver en introduktion til dansk etagehusbyggeri fra perioden ca. 1850–2000. De fleste danskere, der har bolig i et etagehus, bor i en bygning, der er opført inden for dette tidsrum på 150 år. Næsten alle etageejendomme, der er bygget fra 1850’erne til i dag, er variationer over 13 forskellige stilarter, som typebladene samler. Typebladene gennemgår bygningstyperne og deres særlige, oprindelige kendetegn. Nogle bygninger er rigt udsmykkede med støbte detaljer og glaserede tegltage. Andre er bevidst gjort enkle med vægt på funktion. Viden i typebladene bør ikke erstatte lokale vejledninger og anvisninger. Partnerskabet bag Bygningskultur 2015 kan ikke drages til ansvar for anvendelsen af de oplysninger, der fremgår i materialet.

Artikler om: By- og Etagehuse

Type-etagehuset

Stilarten var resultatet af et standardiseret byggesystem, der blev udviklet i 1960’erne. Ideen var at skabe rummelige og moderne boliger på en rationel og økonomisk måde vha. præfabrikerede betonelementer.

Læs mere

Etagehuset i national funkis

Stilarten prægede 1930’erne. Den var inspireret af den internationale funktionalismes nye formsprog, hvor facadernes vandrette orientering adskilte sig fra de traditionelle lodret orienterede facader.

Læs mere

Etagehuset i den funktionelle tradition

Stilarten opstod i slutningen af 1930’erne og dominerede boligbyggeriet frem til 1960’erne. Den ambitiøse stilart kombinerede den danske byggetradition med kravet om funktionelle boliger.

Læs mere

Det sene nationalromantiske etagehus

Stilarten opstod omkring 1905 og praktiseredes til slutningen af 1920’erne. Det var en modnet fortsættelse af den tidlige nationalromantik. Teglstenshusene var karakteristiske med deres konsekvente brug af den rustikke, røde teglsten.

Læs mere

Det modernistiske etagehus

Stilarten fik sit gennembrud i 1950’erne med de første danske højhuse. Husene anvendte en industrialiseret byggeteknik med bærende jernbetonkonstruktioner og præfabrikerede facadeelementer.

Læs mere

Det håndværker-historicistiske etagehus

Stilarten opstod som en følge af byggeboomet i 1880’erne og varede frem til begyndelsen af 1900-tallet. Det var økonomisk byggeri med beskedne lejlighedsstørrelser. Facaden var direkte inspireret af facadeskemaet fra renæssancens huse.

Læs mere

Tæt-lav bevægelsens huse

Tæt-lav-bevægelsen begyndte i 1970’erne. Ideen var at skabe trivsel for beboerne i tætte, lave og overskuelige bebyggelser med adgang til terræn. Bebyggelserne fremstod som arkitektoniske helheder grupperet omkring byrum.

Læs mere

Jugend-etagehuse

Den internationale jugendstil brød igennem i 1890’erne og varede til omkring 1915. Stilen blev også kaldt art nouveau og i Danmark ofte skønvirke. Bygninger skulle have nye udtryk, der var helt uden historiske referencer.

Læs mere

Etagehuset i international funkis

Stilarten fik sit gennembrud i 1930 og varede årtiet ud. Den blev en forløber for den efterfølgende modernisme. Stilarten adopterede helhjertet formsproget fra den internationale funktionalisme.

Læs mere

Det tidlige nationalromantiske etagehus

Stilarten brød igennem i 1890’erne og forsvandt gradvist i 1900-tallets første årti. Stilarten var grænsebrydende, idet den hentede sine arkitekturmotiver fra den ældre anonyme danske og skandinaviske bygningskultur.

Læs mere

Det nyklassicistiske etagehus

Stilarten var udbredt fra 1915 og frem til midten af 1930’erne. Ideen var, at bygninger og hele boligkomplekser blev udformet med enkle, stramt geometriske bygningskroppe for at skabe en helhed af harmoni og orden.

Læs mere

Det klassicistiske etagehus

Det klassicistiske hus var en harmonisk, symmetrisk bygning med døre og vinduer proportioneret efter de klassiske regler. Med en pudset facade med svage reliefvirkninger skulle huset fremstå som en sluttet helhed.

Læs mere

Det historicistiske etagehus

Stilen opstod i 1850’erne og blev praktiseret frem til det første årti af 1900-tallet. Bygningerne havde som de italienske renæssancehuse en markant sokkel, bygningens base, og symmetrisk placerede vinduer.

Læs mere

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies