En koordineret indsats for bygningskulturarven

Enfamiliehuse

Enfamiliehuse

Introduktion

Enfamiliehuse

Udgivet af: Aalborg Kommune. Copyright foto og tekst: Arkitekt MAA Erik Iversen

Typebladene beskriver kortfattet hustypernes særlige værdier og idealer samt deres oprindelse og karakteristika, fx udtryk, farver og materialer. Beskrivelserne leder til en række anbefalinger om, hvordan man på en fornuftig måde kan respektere stilarten for det enkelte hus, når man laver forandringer. Viden i typebladene bør ikke erstatte lokale vejledninger og anvisninger. Partnerskabet bag Bygningskultur 2015 kan ikke drages til ansvar for anvendelsen af de oplysninger, der fremgår i materialet.

Artikler om: Enfamiliehuse

Funkisvilla

Den internationale funktionalisme markerede sig i 1920’erne og 1930’erne med sit nyskabende kubistiske formsprog. Formsproget tog man helhjertet til sig i den danske funkisvilla.

Læs mere

Funkisbungallow

Den internationale funktionalisme fik i 1930’ernes Danmark sin egen version i form af funkisarkitekturen. Bungalowen er en fortolkning af de moderne strømninger tilpasset den danske byggeteknologi.

Læs mere

Den nationalromantiske villa

Den nationalromantiske villa – fra 1890’erne og frem til første verdenskrig – skulle være individuel og stemningsfuld. I modsætning til Klassicisme og Renæssance fandt man motiverne i det hjemlige.

Læs mere

Den modernistiske villa

Den internationale modernisme opstod i 1920’erne, men fik sit gennembrud i tiden efter 2. verdenskrig. Nu skulle boligen indrettes åbent, hvor rummene i et glidende flow afløste hinanden.

Læs mere

Den klassisk historicistiske villa

I sidste del af 1800-tallet og i starten af 1900-tallet var mange stilarter i spil. Et fælles træk var referencer til de såkaldte historiske stilarter. Fællesbetegnelsen for perioden er historicismen.

Læs mere

Den danske funktionelle villa

Fra den internationale funktionalisme kom ideen: at et moderne hus skulle indrettes funktionelt til en enkel og naturlig ramme om dagliglivet og samtidigt bevare den danske saglige byggetradition.

Læs mere

Cottage villaen

Cottage - stilen stammer fra sidste halvdel af 1800-tallet, hvor den var et fornyende alternativ til de historicistiske stilarter. Denne stil blev samtidig en vigtig del af Arts and Crafts bevægelsen.

Læs mere

Bedre Byggeskik

Bedre Byggeskik-bevægelsen blev etableret i 1915. Men allerede i 1907 havde akademiske arkitekter etableret Tegnehjælpen, hvor der blev ydet en prisbillig rådgivning til bygherrer og især bygmestre.

Læs mere

Historicistisk villa

Historicismen dækker en periode fra midten af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet, hvor man valgte frit og blandede de forskellige historiske stilarter.

Læs mere

Muremestervilla

Muremestervillaerne er efterkrigstidens drøm om det solide håndværkerhus. Hustypen er en variant af den mest udbredte danske hustype: det halvandenetages hus opført i teglsten og med tegltag.

Læs mere

Nyklassicistiske huse

Nyklassicismen er fra tiden omkring 1. verdenskrig og frem til 1930, og den sidste af de historiske stilarter. En mere enkel stil der gjorde op med forudgående tids tendens til at overbrodere husene.

Læs mere

Typehuset

I 1960’erne og de følgende årtier boomede enfamiliehusbyggeriet i Danmark til rekordhøjder. Typehuset blev det industrielle svar på efterspørgslen.

Læs mere

Statslånshuset

Initiativet til statslånshuset medførte både en stigning i byggeriet af enfamiliehuse og en stimulering af byggebranchen til nytænkning indenfor statslånenes fastsatte økonomiske rammer.

Læs mere

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies