En koordineret indsats for bygningskulturarven

Landbrug

Landbrug

Introduktion

Landbrugets bygningskultur

Udgivet af: Realdania: "Genanvend Gården", udarbejdet af Dansk Bygningsarv

Disse typeblade over landbrugets bygningskultur identificerer og beskriver dansk landbrugsbyggeri fra perioden 1800-1965. Typebladene gennemgår den historiske udvikling, de arkitektoniske og kulturhistoriske særkender og giver gode råd til, hvordan man kan sikre de bærende værdier - samtidig med, at der skabes rum for nyt liv i bygningerne. Viden i typebladene bør ikke erstatte lokale vejledninger og anvisninger. Partnerskabet bag Bygningskultur 2015 kan ikke drages til ansvar for anvendelsen af de oplysninger, der fremgår i materialet.

Artikler om: Landbrug

Gårdens historie 1800-1850

Landboreformerne fra midten af 1700-tallet og ca. hundrede år frem betød, at man 'skiftede' jorden. Periodens ideal var den firlængede gård, som vi også stadig kender den, og man byggede overvejende i bindingsværk.

Læs mere

Gårdens historie 1850-1900

Den murede, firlængede gård er den helt dominerende gårdtype i denne periode. De murede bygninger dominerede, men der blev dog også stadig opført gårde i bindingsværk.

Læs mere

Gårdens historie 1900-1950

I første halvdel af 1900-tallet var livet på landet præget af andelsbevægelsens tanker og arkitekturen forandrede sig også til et ideal om symmetrisk, roligt og gedigent byggeri.

Læs mere

Gårdens historie 1950-1965

Tiden efter 2. verdenskrig var en om - og tilbygningsperiode, som afløste 100 år med meget nybyggeri på landet. Man eksperimenterede med nye byggemetoder og nye måder at placere bygningerne i forhold til hinanden på.

Læs mere

Husmandsstedets historie 1850-1899

Husmandsstederne er det beskedne landbrugs byggeri. De har ikke en særlig stil, men er mindre, billigere og mere ydmyge varianter af de større gårde.

Læs mere

Husmandsstedets historie 1899-1960

Fra 1899 blev der anlagt 32.000 husmandsbrug over hele Danmark. Husmandsbyggeriet så stort set ens ud overalt og var domineret af Bedre Byggeskik-bevægelsens idealer.

Læs mere

Gårdens bygninger 1800-1850

Gårde fra denne tid er typisk bindingsværkhuse og stråtækte. Denne artikel indeholder nyttig information omkring typiske kendetegn for gårdens stuehus, lader og stalde, samt ideer til istandsættelse af disse.

Læs mere

Gårdens bygninger 1850-1900

I denne periode var byggeriet af firlængede gårde markant ligesom murede bygninger blev dominerende. Denne artikel indeholder nyttig information omkring typiske kendetegn for gårdens stuehus, lader og stalde, samt ideer til istandsættelse af disse.

Læs mere

Gårdens bygninger 1900-1950

I denne periode overtog fagfolk opgaven med at opføre nye bygninger fra landmændene. Denne artikel indeholder nyttig information omkring typiske kendetegn for gårdens stuehus, lader og stalde, samt ideer til istandsættelse af disse.

Læs mere

Gårdens bygninger 1950-1965

Krisen satte ind i landbruget, hvilket også afspejler sig i byggeaktiviteten i denne periode. Denne artikel indeholder nyttig information omkring typiske kendetegn for gårdens stuehus, lader og stalde, samt ideer til istandsættelse af disse.

Læs mere

Husmandsstedets bygninger 1850-1899

Husmandsstederne var underlegne i forhold til gårdene, men bærer præg af charme og idyl. Denne artikel indeholder nyttig information omkring typiske kendetegn for husmandsstedets stuehus, lader og stalde, samt ideer til istandsættelse af disse.

Læs mere

Husmandsstedets bygninger 1899-1960

Perioden bød på husmandsstederne storhed og fald. Denne artikel indeholder nyttig information omkring typiske kendetegn for husmandsstedets stuehus, lader og stalde, samt ideer til istandsættelse af disse.

Læs mere

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies