En koordineret indsats for bygningskulturarven

Vidensarkiv

Velkommen til vidensarkivet

Her kan du få viden og inspiration til dit arbejde med bygningskulturarven. 

Materialet er indsamlet i perioden 2010 - 2015

Prøv redaktionens egne 2015-guides nedenfor eller søg viden via emner og kort i venstremenuen. Da initiativet er afsluttet, er materialet i vidensarkivet af historisk karakter. God læselyst!

12 jun 2012 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Bygningskulturarven skal behandles rigtigt, hvis ikke værdierne skal gå tabt. At arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger kræver derfor en vis viden om byggetekniske og håndværksmæssige forhold. Her finder du nogle af de bedste vejledninger og en række links til værdifuld viden.

14 maj 2012 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Sikring af bevaringsværdier er en stor og aktuel udfordring i arbejdet med lokal planlægning. Mange kommuner har gode erfaringer med at indarbejde bevaring af bygninger og helheder i planlægningen – fx i form af bevarende lokalplaner. Her finder du de vigtigste værktøjer og indlæg fra debatten om fornyelse af lokalplanlægningen.

14 maj 2012 af BYGNINGSKULTUR 2015 2015-guide

Landbrugets bygningskulturarv og landskabelige helheder rummer store bevaringsværdier, som både fortæller vigtige historier om lokale traditioner og er konkrete vidnesbyrd om, hvordan hele det danske kulturlandskab er blevet til. Men arbejdet med det åbne land og dets bygninger rummer også en række særlige udfordringer.

14 maj 2012 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Kommunernes planlægning skal bidrage til at sikre vores kulturarv. Det kræver overblik over kvaliteterne og viden om kulturarvens særlige arkitektoniske og kulturhistoriske karakteristika. Dette handler ikke blot om enkeltstående bygninger men også om de helheder eller kulturmiljøer, der tegner vores landskab. I denne guide samles de mest anvendte metoder til kortlægning af kulturarven samt inspiration til, hvordan overblikket kan kobles til den lokale planlægning og udvikling af kommunen.

15 mar 2012 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Der er gode vilkår for at engagere borgerne i kommunens arbejde med bevaringsværdierne. Typisk er der stor lokal viden, engagement og kærlighed til bygningsarv. Også de private ejere vil ofte opleve fornyet glæde ved deres bygning, når de får information og viden om, hvad der gør den til noget ganske særligt. Vil man opnå den lokale opbakning, kræver det dog nøje overvejelser om den proces, man indleder, når man arbejder med bygningsarv.

07 feb 2012 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Forstædernes bygningskultur rummer bevarings- og kulturværdier, som længe har været overset. Men der er i de senere år gjort mange gode erfaringer med bevaring og nyudvikling af både bolig- og industriområder. Forstædernes bygningskultur er en vigtig del af det moderne velfærdssamfunds tilblivelse – og ramme om rigtig mange danskeres hverdag.

06 jul 2011 af BYGNINGSKULTUR 2015 2015-guide

En levende bygningskultur er en ressource for et lokalområde og et konkret vidnesbyrd om et områdes identitet. En visionær strategi for bygningskulturarven kan være et omdrejningspunkt i arbejdet med at skabe nye værdier og tiltrække borgere og virksomheder. Med en fremsynet planlægning kan bygningsarven bidrage til positiv udvikling og aktiveres som rum for nye oplevelser.

06 maj 2011 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Bygningskulturarven er en dynamo for vækst og udvikling i kommunerne. En række kommuner arbejder allerede aktivt med at indarbejde kulturarven i planlægningen og udvikle nye metoder til at arbejde med kulturarven som en ressource i den kommunale udvikling.

04 apr 2011 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Både ejere og kommunale myndigheder kan opleve det som et dilemma at skulle tage hensyn til såvel bevaringsværdier som moderne energi- og miljøkrav. For at det kan lade sig gøre at fremme en bæredygtig energianvendelse i ældre bygninger, er der behov for ny viden, og der forskes derfor i forskellige aspekter af bæredygtighed i ældre byggeri.

10 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Flere eksperter peger på, at den største trussel mod bygningsarven opstår, når bygningen ikke længere anvendes, og samtidig viser erfaringerne, at der er gode muligheder for at transformere bygninger til ny anvendelse, også uden at skade bevaringsværdierne. Læs her om forskning i transformation af ældre bygninger.

10 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Samfundets holdninger og politiske indsatser omkring frednings- og bevaringsværdier har gennem tiden taget forskellige drejninger. Det betyder, at vi gennem tiden har haft forskelligt fokus på hvad, der bevares, og har benyttet forskellige redskaber og metoder. Dette er bl.a. emnet for en række studier, der beskriver og diskuterer indsatsen fra både et generelt, politisk perspektiv og et mere metodisk perspektiv.

10 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Hvad er arven værd? En række forskningsprojekter belyser, hvilke måder man kan værditillægge kulturarv på. Fra det moderne gennembrud, hvor de europæiske stater konkurrerede om at markere sine fremskridt gennem stærke nationale fortællinger, til de mere relative tilgange, der udfordrer begreberne og tvinger os i nye retninger.

10 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Bygningskultur og kulturarv har mange steder fået en vigtig placering i den kommunale planlægning. Erfaringerne viser, at en aktiv brug af bygningsarven er en ressource for byudvikling og i fornyelsesprojekter. Her er samlet en række diskussioner og konkrete eksempler.

10 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Industribygninger

Findes under:

Industriens bygninger fortæller vigtige historier om det moderne Danmarks tilblivelse og udvikling. De ældre bygninger ligger ofte tæt på bymidterne, men mange steder står de ubenyttede hen, fordi produktionen lukkes, eller flytter til nye faciliteter – evt. i udlandet. Men industribygningernes volumen, arkitektoniske kvalitet og fleksibilitet giver ofte helt enestående muligheder for erhvervsmæssig eller kulturel udnyttelse.

09 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Bygningsbevaring er ikke kun et mål i sig selv. Arbejdet med sikring og udvikling af historiske bygninger og helheder kan også bidrage til et socialt løft. Flere kommuner har erfaringer med at skabe lokal identitet og social udvikling gennem strategiske satsninger på bygningskultur. Også en række udenlandske eksempler peger på kulturarvens sociale og folkelige vigtighed.

09 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Regeringen fremlagde i 2007 en national arkitekturpolitik, som bl.a. har resulteret i ud-formning af en række kommunale arkitekturpolitikker – ikke så meget som manualer for, hvordan man skal bevare eksisterende byggeri, men i høj grad som fremadrettede strategier for byers og områders udvikling. Find de officielle vejledninger og bedste eksempler her.

09 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Både ejere og kommunale myndigheder kan opleve det som et dilemma at skulle tage hensyn til både bevaringsværdier og moderne miljøkrav. Men det kan lade sig gøre at fremme en bæredygtig energianvendelse i ældre bygninger. Her finder du en række nyttige vejledninger og analyser.

08 sep 2010 af Bygningskultur 2015 2015-guide

Vinduer

Findes under:

Vinduer udgør et meget markant træk i en facade, og man skal derfor generelt være meget varsom med at lave store ændringer af dem. Vedligeholdelse og renovering af eksisterende vinduer vil næsten altid give det bedste resultat – når både hensyn til bevaringsværdier, økonomi og miljø indregnes. Her finder du en række gode guides, vejledninger og eksempler.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies