En koordineret indsats for bygningskulturarven

Arkitektur og bygningstyper

29. jan 2015Af Bygningskultur 2015Guide

Industribygninger

Findes under: Emner i vidensarkivet

Industriens tidsalder har efterladt en lang række bygninger og anlæg i Danmark, hvis blivende kvaliteter eftertiden for alvor er ved at få øjnene op for. Kulturarvsstyrelsens indsatsområde Industrisamfundets Kulturarv (2004-07) har leveret et væsentligt bidrag hertil. Også Bygningskulturens Dag i 2007 satte fokus på det enestående ved industriens bygninger.

Industriens bygningsarv

Der har dog manglet et samlet overblik over industriområder og -bygninger og over, hvilke udviklingspotentialer der ligger i genanvendt industri. Med den nye hjemmeside Industriens Bygningsarv vil Realdania nu inspirere planlæggere, byggesagsbehandlere og politikere i landets kommuner med ny viden om industriens bygningsarv. På hjemmesiden finder man kortmateriale og statistik på både kommune-, regions- og landsplan, viden om industriarkitektur, en analyse af potentialer ved genanvendelse, en guide til en genanvendelsesproces og mange inspirerende eksempler på genanvendt industri. I november 2011 udgav Realdania et notat, der sammenfatter projektets resultater og analyserer og drager konklusioner på tværs af projektets tre dele: kortlægning, typologisering af industriarkitekturen og analyse af potentialer ved genanvendelse.

Projektet viser bl.a. at omdannelse af industri til nye formål er med til at fastholde byens rumlige tæthed, kan styrke den lokale identitet og er et bæredygtigt valg. Genanvendte industribygninger er blevet en kilde til lokal velfærd og udvikling. I nogle tilfælde i kraft af bygningernes centrale placering, i andre tilfælde fordi industribygningernes rum både kan favne nye funktioner, fortælle gamle historier og tiltrække et kreativt miljø.

Nyt liv på havnen

På samme måde som mange fabrikker og industriområder mister deres oprindelige anvendelse, står også mange af de danske havneområder i disse år tomme hen. Kulturarvsstyrelsens hæfte Brug Havnen viser med 10 gode eksempler, hvordan kulturarv giver værdi til fornyede havneområder. Også i projektet Uderummets organisering, udformning og betydning i omdannelse af havneområder, som gennemføres på Statens Byggeforskningsinstitut, vil der blive inspiration at hente til nye tilgange til omdannelse af havneområder. En god indgang til miljøer og bevaringsværdier i danske havne er bogen Industrisamfundets havne 1840-1970, udgivet af Kulturarvsstyrelsen og Odens Bys Museer.

I havneområder, som i andre industriområder, kan det være vanskeligt at finde ny anvendelse til de store arealer. Socialministeriet satte derfor i 2009 i en publikation fokus på midlertidig anvendelse af sådanne områder. Midlertidige aktiviteter kan skabe opmærksomhed omkring et sted og vise dets anvendelsesmuligheder og fungere som løftestang i ofte langvarige omdannelsesprocesser. I genanvendelsen af Carlsberg-området bruges midlertidig anvendelse af bygninger til at åbne området for nye brugere. Københavns Kommunes publikation ’Mulighed for midlertidige anvendelser’ kan downloades her.

 

Berigende offentlig-privat samarbejde

Der findes i dag utallige eksempler på, hvordan kommuner og private har sat nyt liv i funktionstømte industribygninger. Ofte fremhæves omdannelserne af de gamle mineområder i det tyske Ruhr distrikt. Et af de seneste danske eksempler er Silkeborg Papirfabrik som viser, hvordan den industrielle kulturarv midt i et bymiljø kan berige både borgere og kultur- og erhvervsliv. Papirfabrikken har gennemgået en drastisk forvandling og er blevet et nyt centrum for byens kultur og erhverv. Dermed videreføres og fornys en vigtig del af byens identitet. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem private investorer, et arkitektfirma og kommunen.

Flere guides

Har du gode ideer eller oplever du problemer med links
send en mail til:

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies