En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Bosætning, turisme og erhvervsudvikling

1 2 3 >
Gode eksempler

Knuthenlund Mejeri og mangfoldighed på godset

af Bygningskultur 2015 | 09 sep 2010

På den lollandske herregård Knuthenlund er landbruget blevet omlagt til økologi, og en nylig lancering af mejeridrift skal blive stedets største indtægtskilde i fremtiden. Herregården ejes af Susanne Groth Hovmand, som er fjerde generation på Knuthenlund. Teksten er tidligere bragt på Fremtidens Herregårds hjemmeside, Realdania og Dansk Bygningsarv, 2009.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Erhverv, strategisk byfornyelse og netværkssamarbejde – erhvervenes rolle i byfornyelse

af Statens Byggeforsknings Institut | 08 sep 2010

Rapport fra 2007 fra Statens Byggeforsknings Institut beretter om erfaringer fra seks byfornyelsesprojekter, hvor inddragelse af erhverv har haft en særlig betydning for et områdes udvikling. I rapporten argumenteres der for, at det er afgørende at få skabt gode samarbejdsrelationer mellem erhvervsliv, kommune og forvaltning.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Turisme og verdensarv

af Kulturarvsstyrelsen | 08 sep 2010

Kulturarvsstyrelsen beskriver i denne publikation fra 2010 et seminarforløb omhandlende kulturarvens betydning for turisme. Her præsenteres resultaterne af arbejdet med at skabe visioner, strategier og konkrete handlingsplaner. Formålet er at inspirere andre i arbejdet med kulturarv og turisme.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Strategi for kultur i hele landet

af Kulturministeriet | 08 sep 2010

Kulturministeriet offentliggjorde i 2006 denne strategi for, hvordan man kan understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet og bakke op om den lokale kulturpolitiske indsats. Strategien lægger bl.a. vægt på, at samarbejde mellem lokalt kultur- og erhvervsliv fremmes og støttes.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Retail Development in Historic Areas

af English Heritage | 08 sep 2010

Rapporten fra 2005 fra English Heritage med en række casestudier, der illustrerer, hvordan forventninger til bygherren, den erhvervsdrivende og kunden kan indtænkes i bevaringen af historiske steder og deres omgivelser. Herunder vises også, hvordan man kan sikre en vellykket integration i en historisk kontekst og øge den økonomiske velstand. 

Åben side i nyt vindue

Analyse

Bosætning i yderområder

af Statens Byggeforskningsinstitut | 08 sep 2010

Rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut fra 2005 om tilflytning til yderområder. Registerdata og interview med en lang række tilflyttere i 45 landkommuner i ni yderregioner kortlægger de kvaliteter og forhold, som tilflyttere lægger vægt på.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Living buildings in a living landscape – finding a future for traditional farm buildings

af English Heritage | 08 sep 2010

Denne publikation fra English Heritage og Countryside Agency fra 2006 giver rådgivning til alle, som arbejder med planlægning, grand-aid, forvaltning eller politiske beslutninger, der har indvirkning på traditionelle gårde eller avlsbygninger.

Åben side i nyt vindue

1 2 3 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies