En koordineret indsats for bygningskulturarven

Bosætning, turisme og erhvervsudvikling

29. jan 2015Af Guide

Kulturelle fyrtårne i Haderslev kommune

Findes under: Emner i vidensarkivet

Haderslev Kommunes strategiske arbejde med kulturarv er et godt eksempel på, at arbejdet med bygningskultur kan skabe bæredygtige lokalsamfund til gavn for borgere, bygninger og økonomi. På sigt arbejder Haderslev Kommune mod en ambitiøs vision om at sikre øget turisme og bosætning via en øget lokal sammenhængskraft. Lykkes visionen, er målet, at kommunen i 2017 er det naturlige center mellem Norden og Sydeuropa for udvikling og formidling af en levende og interaktiv kulturarv.

I dag ser kommunen allerede de første tegn på, at strategien bærer frugt. Det første, kommunen gjorde, da de i 2006 blev udpeget som kulturarvskommune af Kulturarvsstyrelsen og Realdania, var at bede en gruppe konsulenter om hjælp til at udpege de kulturmiljøer, der havde potentiale til at blive fyrtårne. "Her lå de første overraskelser for os, for vores konsulenter fik øje på andre ting, end vi selv havde set", forklarer Willy Feddersen, direktør i Haderslev Kommune. Med udpegningen blev fire nye unikke perler som fx et landskabsbånd og en gammel mølle sat på dagsordenen som kommende fyrtårne for kommunen.

Gram Slot forrenter bygningskulturarven

Den fokuserede og langsigtede strategi faldt i tråd med den måde, som forretningsmanden Svend Brodersen kunne tænke sig at drive forretning på. Han og hans kone søgte et godt sted, hvorfra de kunne drive en moderne og oplevelsesorienteret landbrugsvirksomhed. "Havde det ikke været for kommunens målrettede og langsigtede strategi, havde vi nok ikke kastet os ud i den opgave, det var at istandsætte og skabe nyt liv i det dengang tomme og meget faldefærdige slot", forklarer Svend Brodersen, som købte Gram Slot og i dag ser bygningskulturarven som sit stærkeste kort.

Med en præmieret restaureringsindsats bag sig bidrager Gram Slot i dag til at indfri bygningskulturarvens værdi til glæde for hele kommunen.  Der er for Svend Brodersen ingen tvivl om, at den historiske fortælling, han knytter til sine godt 10 mio. økologiske landbrugsprodukter årligt, forrenter sig. Da han for nyligt indgik en samarbejdsaftale med en større detailhandelskæde, gjorde stemningen på slottet og den store kærlighed til bygningerne stort indtryk på indkøberne. "Jeg troede kun, de var interesserede i mine kartofler, men efter deres besøg ville de have alle mine produkter", forklarer Svend Brodersen, som fortæller, at værdien af hans produkter stiger med op til en krone pr. stk., så snart historien om Gram Slot fremgår i markedsføringen.

Moderne liv i de gamle huse

For resten af Haderslev Kommune danner succesen på Gram Slot ringe i vandet. Kommunen og slottet har indgået en aftale om at udvikle koncepter, programmer og aktiviteter samt levende og interaktiv kulturarv. I dag danner Gram Slot derfor rammen om en række udadvendte aktiviteter, der tæller både daglige rundvisninger og arrangementer og en naturskole, som tiltrækker spejdere, børnehaver og skolebørn. Dette har øget interessen for stedet, som i 2009 har oplevet en fordobling af sine arrangementer og overnatninger, mens andre i branchen har oplevet et fald på 20-30 %.

Det vigtigste ved den opbakning, Svend Brodersen har oplevet fra Haderslev Kommune, er det 'mind-set', kommunen går til udvikling og strategi med. Der bliver ikke talt så meget om nye kæmpeinvesteringer i museer eller andre flagskibe, men til gengæld tales der en del om, hvordan man kan skabe kulturarv for fremtiden ved at bevare og bruge dét, man allerede har.

Flere eksempler

ingen nyheder i denne liste

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies