En koordineret indsats for bygningskulturarven

Byomdannelse og nærdemokrati

29. jan 2015Af Bygningskultur 2015Guide

Borgerinddragelse og lokal forankring

Findes under: Emner i vidensarkivet

Planlovgivningen rummer en række formelle krav om fx høring og inddragelse af borgere ved udarbejdelse af lokalplaner, men hvis arbejdet med bygningskulturarven for alvor skal bære frugt, er det afgørende, at det er drevet af engagement og deltagelse fra alle berørte. Dette stiller krav til processen, og Kulturarvsstyrelsens 'Eksempelsamling om lokalplaner og kulturarv' giver gode råd med på vejen – ligesom artiklen 'Proces/borgerinddragelse' kan give inspiration. I Bygningskultur 2015's egen analyse af ejere af bevaringsværdige- og fredede ejendomme er der specifik viden at hente om netop denne målgruppe. En vigtig pointe fra analysen er, at mange af de adspurgte ejere af bevaringsværdige bygninger ikke var klar over, at de ejede en særlig værdifuld bygning.

 

Dialog og målrettet viden

Arbejdet med byfornyelse i Nykøbing Falster er et eksempel på en vellykket proces, hvor kommunen og lokale beboere lagde en fælles plan for et villakvarter. Området var præget af skæmmende og forkerte istandsættelser, og målet for byfornyelsen var at sætte en ny, positiv dagsorden med fokus på lokal kulturarv. Resultatet er et attraktivt og velbevaret boligområde med øget lokal stolthed og fællesskab. Således minder erfaringerne fra Nykøbing F om Aalborg kommunes indsats i Hasseris kvarteret. Her har formidling og viden om kvarterets huse skabt så gode relationer, at den lokale grundejerforening i 2010 præmierede den kommunale planlægger.

I København greb man arbejdet med kvarterløft i Holmbladsgade-kvarteret an på en måde, der knyttede nye bånd mellem beboere, bygninger og lokalmiljø. Kvarterhuset i Jemtelandsgade er indrettet i et tidligere lysstøberi og forener med sine 900 daglige besøgende bygningsarven med et socialt løft.

Ildsjælen som partner

I begge eksempler har planlægningsindsatsen benyttet sig af lokale ildsjæle og eksperter, som er blevet ambassadører for initiativet og sparringspartnere for de lokale ejere. Lignende eksempler på samarbejder mellem lokal myndighed og lokale interesseforeninger beskrives i artiklen "Kend din Kommune" som giver gode råd til både foreninger og myndigheder. 

 

Borgerinddragelse er en teknik

For mere konkret inspiration til det tekniske aspekt af at arbejde med borgerinddragelse er publikationen 'Borgerne på banen' fra 2008 en god håndbog til praktikere i byfornyelse og byudvikling. Den indeholder både eksempler, metoder og værktøjer. Ligeledes vil publikationen 'Nærdemokrati – 11 eksempler' være relevant, hvis man ønsker inspiration til konkrete aktiviteter og processer, der kan forankre kommunens arbejde med kulturarv lokalt. Tilsvarende har erhvervs- og Boligstyrelsen lanceret otte eksempler på byudvikling, hvor borgerinddragelse og forskellige former for partnerskaber har spillet en afgørende rolle, mens projektet 'Fornyelse af planlægningen' åbner en debat om de private virksomheders rolle i planlægningen.

Har du gode ideer eller oplever du problemer med links
send en mail til:

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies