En koordineret indsats for bygningskulturarven

Byomdannelse og nærdemokrati

29. jan 2015Af Bygningskultur 2015Guide

Bygningskultur i byudvikling

Findes under: Emner i vidensarkivet

Interessen for at genanvende ældre bygninger til nye formål synes at stige. Kulturarvsstyrelsen satte allerede med Bygningskulturens dag i 2001 fokus på, hvordan nyt liv i gamle huse kan have effekt for sikringen af de historiske huse og helheder og for byers udvikling. I Aalborg Kommune har man helt naturligt satset på byens industrikulturelle bygningsarv. En række markante bygninger på byens havnefront fortæller historien om industribyen Aalborg og er stærke symboler for den lokale identitet og byens omdannede elværk.

Mulighederne for at bringe fortiden i spil for fremtiden

De statslige myndigheder har også fokus på, hvilke muligheder der er ved at bringe bygningskulturen i spil i byudviklingen. Socialministeriet satte med ’Kulturarv som et aktiv i byfornyelsen’ i 2009 fokus på, hvordan en strategisk holdning til kulturarv kan være omdrejningspunkt i fornyelsesprojekter. Publikationen viser gennem eksempler fra ind- og udland, at bevaring og fornyelse kan følges ad og skabe lokalt ejerskab til fornyelsesprocesser i byer såvel som i landdistrikterne. Fra samme afsender sættes der med eksempelsamlingen ’Byboliger i forandring’ fokus på, hvordan der kan skabes tidssvarende og differentierede byboliger gennem genbrug og renovering af bygninger.

Spørgsmålet undersøges og debatteres

Forholdet mellem bevaring og udvikling belyses forskelligt alt efter, hvor byudviklingen finder sted. Se fx to konkrete analyser af relationen mellem fortiden og fremtiden på henholdsvis Christiania og Carlsberg-grunden i København og Kulturarvsstyrelsen og Realdanias undersøgelse af kommunernes brug af kulturarv i planlægningen. Her diskuteres de mere langsigtede perspektiver i bygningskulturens rolle i den kommunale planlægning. I en svensk analyse undersøges kulturarvens betydning for lokal, bæredygtig udvikling – også som en mere langsigtet ressource, mens den hollandske kritiker Michiel Van Iersel sætter fokus på balancen mellem levende by og museum.

Erfaringer fra udlandet

Dette er også et af budskaberne fra de hollandske arkitekturhistorikere 'Crimson', der blandt andet har arbejdet strategisk med at synliggøre historierne i en forstad til Rotterdam. En anden strategisk tilgang til genanvendelse i byudviklingen findes i Glasgow, som har satset markant på at finde ny anvendelse til de historiske miljøer. Også i New York er der inspirerende eksempler på bevaring af bygninger og anlæg. Her er ikke en samlet strategi for byens arbejde med kulturarv, men lokale ildsjæle viser vejen og kæmper med både mangelfuld lovgivning og stærke økonomiske kræfter, der altid heller vil rive ned og bygge nyt.

Har du gode ideer eller oplever du problemer med links
send en mail til:

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies