En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Byomdannelse og nærdemokrati

< 1 2 3 4 >
Værktøjer, Byomdannelse og nærdemokrati

Borgerne på banen

af Socialministeriet | 15 sep 2010

Socialministeriet har i 2008 udgivet denne håndbog til praktikere i byfornyelse og byudvikling. Bogen indeholder både teoretiske perspektiver, konkrete fortællinger og metoder og værktøjer til borgerdeltagelse.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer, Byomdannelse og nærdemokrati

Mental byomdannelse: Midlertidig anvendelse som kick starter for en omdannelsesproces

af Indenrigs- og Socialministeriet | 15 sep 2010

Publikation fra Indenrigs- og Socialministeriet fra 2009 med danske og internationale cases samt en værktøjskasse, som giver redskaber og ideer til, hvordan man kan sætte en mental byomdannelsesproces i gang i byens rum.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler, Byomdannelse og nærdemokrati

Nærdemokrati - 11 eksempler på nærdemokrati i de danske kommuner

af Indenrigs- og Socialministeriet | 15 sep 2010

Indenrigs- og Socialministeriet har sammen med Kommunernes Landsforening i 2009 præsenteret en række eksempler på, hvordan kommunerne på vidt forskellig vis kan gavne nærdemokrati og borgerinddragelse.

Åben side i nyt vindue

Byomdannelse og nærdemokrati, Analyse

Når lysten driver værket – byggeriets ildsjæle

af Dansk Bygningsarv | 10 sep 2010

Dansk Bygningsarv har for Realdania analyseret en række ildsjælsprojekter og sat fokus på deres betydning for bygninger, lokalmiljø og social udvikling. Fælles for projekterne er, at lokale frivillige i samarbejde med kommuner, myndigheder eller lokalt erhvervsliv skaber nye rammer for fx socialt arbejde, kultur, udstillingsvirksomhed, ny turisme eller samvær. Rekvireres hos Dansk Bygningsarv.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler, Byomdannelse og nærdemokrati

Byudvikling i otte kommuner - partnerskaber og borgerinddragelse

af Erhvervs- og Boligstyrelsen | 15 sep 2010

I dette demonstrationsprojekt fra 2003 præsenterer Erhvervs- og Boligstyrelsen otte kommuners brug af partnerskaber og borgerinddragelse i den kommunale byplanlægning. Der opstilles en række anbefalinger til forbedring af de kommunale virkemidler, som retter sig både mod kommunalt ansatte planlæggere, lokalpolitikere og lovgivere.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat, Byomdannelse og nærdemokrati

Inddragelse af virksomheder og borgere i planlægningen

af Realdania | 15 sep 2010

Dette debathæfte fra 2006 er et af fire hæfter udarbejdet af Realdania og Skov- og Naturstyrelsen på baggrund af projektet ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen”. Hæftet lægger op til debat om succeskriterier for god inddragelse.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler, Byomdannelse og nærdemokrati

Sammen står vi stærkere – eksempler på partnerskaber i landdistrikter

af Socialministeriet | 15 sep 2010

Rapport fra 2009 fra Socialministeriet og rådgivningsfirmaet Hausenberg, der præsenterer erfaringer fra fem partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder, der på hver deres måde og med udgangspunkt i lokale kvaliteter skaber vækst i danske yderområder.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 4 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies