En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Byomdannelse og nærdemokrati

< 1 2 3 4 >
Analyse, Byomdannelse og nærdemokrati

Kulturarv som et aktiv i byfornyelsen

af Socialministeriet | 15 sep 2010

Bygningsarv har på opfordring fra Socialministeriet udarbejdet denne publikation i 2009 for at sætte fokus på, hvordan kulturarv kan aktiveres i byfornyelse. Publikationen viser på baggrund af eksempler fra ind- og udland, hvordan kulturarv kan udgøre en strategisk ressource i arbejdet med at skabe identitet og lokalt medejerskab i fornyelsesprojekter.

Åben side i nyt vindue

Analyse, Byomdannelse og nærdemokrati

Byfornyelse i mindre samfund – Udfordringer, muligheder og gode eksempler

af Statens Byggeforskningsinstitut | 15 sep 2010

Dette projekt fra Statens Byggeforskningsinstitut fra 2008 har til formål at skabe netværk mellem de kommuner, der har arbejdet med byfornyelse i mindre bysamfund, at indsamle gode eksempler og formidle erfaringer fra disse. Formidler viden om byfornyelse og de udfordringer, de mindre samfund står over for.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat, Byomdannelse og nærdemokrati

Byomdannelse

af Realdania | 15 sep 2010

Dette debathæfte fra 2006 er et af fire hæfter udarbejdet af Realdania og Skov- og Naturstyrelsen. Er skrevet på baggrund af projektet ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen”. Hæftet lægger op til debat om plankulturen i kommunerne og om, hvordan de planværktøjer, som kommunerne råder over, anvendes.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat, Byomdannelse og nærdemokrati

Midlertidige aktiviteter som værktøj i byudviklingen

af Hausenberg | 15 sep 2010

I denne artikel fra 2008 fra rådgivningsfirmaet Hausenberg indkredses fænomenet midlertidig aktivitet og diskuteres i forhold til muligheder og potentialer i den kommunale planlægning. Formålet med artiklen er at inspirere og udfordre tidligere byplanlægnings værktøj og metoder.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler, Byomdannelse og nærdemokrati

Helhedsorienteret Byfornyelse - eksempelsamling

af Socialministeriet | 15 sep 2010

Eksempelsamlingen fra 2008 er en af flere publikationer, der samlet evaluerer helhedsorienteret byfornyelse og omhandler byfornyelse som støtteform og byfornyelsesredskab. Socialministeriet har i denne udgivelse samlet resultaterne, som beskrives gennem en kortfattet tematisk opsamling af de temaer, der er indgået i den helhedsorienterede byfornyelse.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler, Byomdannelse og nærdemokrati

Helhedsorienteret Byfornyelse. Erfaringer fra udlandet 2

af Byfornyelse København | 15 sep 2010

Denne publikation fra 2001 fra Byfornyelse København indeholder en række eksempler fra udlandet omhandlende helhedsorienteret byfornyelse. Formålet med publikationen er, at understøtte gennemførelsen af helhedsorienterede byfornyelsesprojekter og kvarterløftprojekter i Danmark.

Åben side i nyt vindue

Analyse, Byomdannelse og nærdemokrati

Lokal bæredygtighed og områdefornyelse

af Socialministeriet | 15 sep 2010

Inspirationskataloget fra 2010 er et resultat af Socialministeriets forsøgsprojekt ”Lokal bæredygtighed” og tager udgangspunkt i erfaringerne fra områdeløft i tre områder. Publikationen henvender sig til kommunale planlæggere, politikere og boligorganisationer og undersøger bl.a., hvilke redskaber der kan bruges til at registrere miljømæssig bæredygtighed.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 4 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies