En koordineret indsats for bygningskulturarven

Byomdannelse og nærdemokrati

29. jan 2015Af Guide

Hasseris. Bevar mig vel.

Findes under: Emner i vidensarkivet

Hasseris Villaby og Klostermarken rummer tilsammen ca. 1.300 ejendomme og er blandt Aalborgs mest attraktive kvarterer med deres mange fine eksempler på god arkitektur, gedigent bygningshåndværk og store haver med gamle, karakterdannende træer. På opfordring fra bl.a. Grundejerforeningen for Hasseris gennemgik Aalborg Kommune i 2004 alle huse i Hasseris Villaby og Klostermarken med henblik på at få et samlet billede af bevaringsinteresserne i bydelen. Formålet var dels at forbedre administrationsgrundlaget for byggesagsbehandlingen og dels at sikre et plangrundlag, der kunne bidrage til en positiv udvikling i området.

Effekten ved at fortælle om værdierne

En af de observationer, som både grundejerforening og kommunens folk havde gjort sig, var, at der blandt ejerne i kvartererne var mange, der ikke kendte til de særlige kendetegn og detaljer, der gjorde deres huse unikke. Der var behov for et oplysningsarbejde, der kunne styrke ejernes viden om deres bygningers særlige kendetegn og bevaringsværdier, og for at sikre denne viden udarbejdede kommunen stilblade for de 12 mest typiske stilarter. Arbejdet var omfattende, da kvarteret er en god blanding af, hvad dansk byggeskik har kunnet præstere i tiden fra 1880'erne og frem til i dag.  Ud over at fortælle om stilartens karakteristika, gives der også anvisninger på, hvilke materialer mv. man bør anvende, når der foretages forandringer på en bygning inden for stilarten.

Metoden med stilbladende blev et vigtigt redskab til at skabe en god relation til beboerne i kvarteret, der oplevede kommunen som en hjælp til både at sætte kvalificeret fokus på optimering af de enkelte ejendommes værdi og på det samlede kvarters unikke status og fællesskab. I dag beretter grundejerforeningen, der er høringspart i dispensationssager, at ansøgningerne om dispensationer er faldet markant, og at beboerne har taget den nye viden med sig i deres overvejelser om tilbygnings- og omdannelsesarbejder.  Også de lokale ejendomsmæglere gør en dyd ud af at benævne kvarterets huse med den rette stilbetegnelse.

Formidlingsarbejdet skabte tætte relationer og øget opmærksomhed

I 2006 blev Aalborg Kommune tildelt Byplanprisen for sin indsats i Hasseris, og i udtalelsen blev der lagt vægt på formidlingsarbejdet og på kommunens brug af en bred vifte af redskaber for at komme i kontakt med ejerne, herunder hjemmeside, kontakt til pressen, bydelsture, stilblade og lokalplaner.

Efter det grundige arbejde med stilbladene er relationen mellem kvarterets beboere og kommunens folk kendetegnet ved gensidig respekt og forståelse, og i 2010 valgte Grundejerforeningen for Hasseris at præmiere den lokale byplanlægger med "Hasserisprisen". Begrundelsen lagde vægt på, at planlæggeren havde forstået at formidle de ofte ret komplicerede forhold og regler, der gælder for planlægningsområdet, på en måde, så der blev skabt en meget bred accept af rammerne for kvarteret.

Flere eksempler

ingen nyheder i denne liste

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies