En koordineret indsats for bygningskulturarven

Byomdannelse og nærdemokrati

29. jan 2015Af Guide

Vester Altan-kvarteret i Randers

Findes under: Emner i vidensarkivet

Vester Altan-kvarteret voksede frem som en 'ny bydel' vest for den middelalderlige bykerne i Randers i perioden fra 1880 og op til midten af 1900-tallet. Et særligt træk for Vester Altan-kvarteret er de mange fine gadehuse, der er opført i to eller tre etager i tiden fra 1880 til ca. 1900. I 1930-1940’erne blev kvarteret udbygget med en række ejendomme, der afspejler tidens funktionalistiske strømninger.

Vester Altan-kvarteret er særligt præget af beliggenheden på skråningerne, der giver en række forskelligartede og rigt varierede gaderum. Bebyggelsen er tilpasset de specielle terrænforhold, hvilket understreger den særlige beliggenhed. Kulturhistorisk og rumligt er kvarteret delt op i en række mindre bebyggelsesmønstre, der tilsammen danner en fin og varieret helhed.

Velbevaret helhed

Vester Altan-kvarteret udgør en samlet velbevaret helhed, der afspejler en periode på 70 års byudvikling. Som helhed er kvarteret usædvanligt velbevaret og rummer store bevaringsværdier – både hvad angår byrum og gademiljøer, bygninger og karaktergivende detaljer som døre, facadedekorationer og overflader.

Den bevarende lokalplan for området Vester Altan omfattende 1900-tals karrebebyggelserne vest for Vestervold blev igangsat på initiativ fra bevaringsudvalget. En omfattende analyse og registrering af Vester Altan-området blev gennemført og delvist finansieret af udvalget som baggrund for det videre arbejde med udarbejdelse af bevarende lokalplan for området.

Bevaringsudvalget igangsætter bevarende lokalplan

Dette bevaringsudvalg er nedsat af kommunens byråd og består af en række lokale interesseorganisationer og kommunale aktører: Miljø og Teknik, Kronjydsk Landboforening, Randers Turistbureau, Randers Lejerforening, Kulturhistorisk Museum/ Lokalhistorisk Arkiv og Foreningen for By- og landskabskultur.

Formålet med nedsættelse af bevaringsudvalget var, at der gennem bevaringsudvalgets arbejde kunne sikres en indsats for at bevare den bygningsmæssige kulturarv, så borgere og kommune ved bygningsændringer kan vælge den arkitektonisk bedste løsning. Initiativet til en bevarende lokalplan opstod på baggrund af det store pres af byggeansøgninger om udnyttelse af blandt andet tagrum i Vester Altan. Området var ikke lokalplansreguleret, og bevaringsudvalget fandt det derfor afgørende, at der blev udarbejdet en bevarende lokalplan, som kunne opsætte retningslinjer for sagsbehandlingen. Målet var, at Randers' særlige profil med mange røde tage ikke bliver ødelagt.

Bevaringsudvalget har besigtiget og rådgivet i en række bygge- og nedrivningssager. I dialog med bygherrer og ejere er det i de fleste tilfælde lykkedes at præge projekterne i en positiv retning. Dette er en meget tidskrævende proces, hvorfor udvalget anbefaler udarbejdelse af flere bevarende lokalplaner.

Belægget for lokalplanen for Vester Altan-området var således et ønske fra Randers Kommune om at bevare og udbygge de arkitektoniske, kulturhistoriske og bygningsmæssige kvaliteter, som kvarteret besidder. Lokalplanen er således en forlængelse af og supplement til Kommuneatlas Randers 2000.

Flere eksempler

ingen nyheder i denne liste

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies