En koordineret indsats for bygningskulturarven

Energioptimering og bæredygtighed

29. jan 2015Af Bygningskultur 2015Guide

Energi og bevaringsværdige bygninger

Findes under: Emner i vidensarkivet


Energiguide

Historiske bygninger er i sagens natur ikke bygget til at imødekomme moderne krav til funktioner og energianvendelse, og spørgsmålet om energi i ældre bygninger kan være svært at få overblik over. For ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger har Bygningskultur Danmark udarbejdet en energiguide med forslag til, hvordan energiforbruget i bevaringsværdige bygninger kan nedbringes. Her kan man blandt andet finde hjælp til afvejning mellem bygningsreglementets krav om energiforbedring og hensynet til bevaringsværdierne.

Guiden kan rekvireres billigt i trykt form og hentes gratis som pdf hos Bygningskultur Danmark. Den kan være et godt supplement til kommunernes sagsbehandling og dialog med ejerne. Når ejere af bevaringsværdige huse f.eks. ansøger om at foretage en udvendig isolering og kommunen giver afslag, kan energiguiden med fordel uddeles til ejeren. Guiden giver konkrete ideer til, hvad man i stedet kan gøre for at energirenovere sit hus.

Også rapporten 'Energianvendelse i historiske bygninger' fra Dansk Bygningsarv kan være en god hjælp. Den opsummerer lovgivningen, beskriver byggetekniske forhold og opstiller en række konkrete anbefalinger til fx kommunale planlæggere, sagsbehandlere og rådgivere.


Demonstrationseksempler

I Hedebygade i København kan man se et eksempel på energiforbedring med solceller på en etagebygning. Et andet eksempel er et husmandssted i Gørlev, som har indrettet jordvarme.

Der foreligger midtvejsresultater fra to projekter i en etagebygning i Ryesgade i København om indvendig isolering og sammenhængen mellem brugeradfærd og energiforbrug. I projekterne testes materialer og metoder, samtidig med at tekniske løsninger og brugeradfærd undersøges sammen.

I en større skala har Kulturstyrelsen og ejendomsselskabet Realdania Byg i et 1:1 demonstrationsprojekt på Fæstningens Materielgård i København afdækket, hvor langt man kan gå med energirenovering i et fredet bygningskompleks. Også huset Renewable Energy House i Bruxelles er interessant. Her afprøves de nyeste teknologiske tiltag i et 140-årigt byhus.

Solceller og bevaringsværdige bebyggelser

Solceller er en meget aktuel metode til at skabe ny, vedvarende energiforsyning. Den største udfordring ved solceller på ældre bebyggelser og bevaringsværdige bygninger er arkitekturen - at tilpasse solcellerne til bygningerne, så energiforsyningen ikke har form af fremmedelementer, der forringer stedets æstetiske kvaliteter. Kommunen kan lave retningslinjer om opsætning af solceller, som man har gjort det i Esbjerg Kommune. Se deres vejledning til borgerne hér.

Kommunen kan også arbejde på at skabe samlede solcelle-anlæg til forsyning af hele kvarterer og bydele, der fx kan placeres på terræn eller på fælles bygningsanlæg.

Kommunens byggesagsbehandlere kan opfordre bygningsejere til at få rådgivning om solcellepanelernes form og placering af arkitekter - og ikke kun af leverandører og montører af solcelleanlæg. Udover at æstetikken er en udfordring, kan det også være teknisk vanskeligt at montere solceller på taget af ældre huse. Fx skal der arbejdes med fastgørelser, og der er ofte mange detaljer, kviste og fremspring på tagene, som kan give skygge og begrænse det samlede tagareal. I stedet kan solcellerne fx monteres på sekundære bygninger med ubrudte tagflader eller som fritstående anlæg i haver og gårde. På Bolius’ hjemmeside er der en del viden om solceller, som man kan henvise ejere til. 

 

Vinduer, varmetab og miljø

Varmetabet fra vinduer er en meget vigtig enkeltfaktor i bygningernes energiforbrug. Thomas Kampmann har som en del af Energistyrelsens 'Projekt Vindue' beskrevet, hvilke faktorer der er afgørende for en vinduestypes samlede miljøbelastning. De fire mest almindelige vinduestyper og deres egenskaber gennemgås. Center for Bygningsbevaring i Raadvad har under samme projekt beskrevet vinduers varmetab og sammenlignet traditionelle vinduer med termovinduer. Samme problematik er emnet for Søren Vadstrups 'Energiforbedring af gamle vinduer', der beskriver fordele ved at istandsætte og energiforbedre gamle vinduer.

Et yderligere miljøperspektiv handler om brug og genbrug af materialer og bygningsdele, fx vinduer. En række eksempler på bygningskultur.dk viser, hvordan istandsættelse i stedet for udskiftning af vinduer kan være en bæredygtig løsning – såvel økonomisk som miljømæssigt.

Flere guides

Har du gode ideer eller oplever du problemer med links
send en mail til:

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies