En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Genanvendelse og transformation

1 2 3 4 >
Forskning

Brug Bygningsarven

 | 19 mar 2015

Bygningskultur 2015 har understøttet anvendelsesorienteret forskning om bygningsarven for at bidrage til at udvikle ny viden. I publikation kan man orientere sig om resultaterne af forskningen. Her forklares de komplekse temaer, som forskningsprojekterne tager afsæt i, og de væsentligste pointer opsummeres.

Åben side i nyt vindue

Transformation

Genanvendelse af industriens bygningsarv

af Dansk Bygningsarv | 02 nov 2011

Dette notat en sammenfatning af Realdanias projekt Industriens Bygningsarv. Notatet sammenfatter resultater og analyser og drager konklusioner på tværs af projektets tre dele: kortlægning, typologisering af industriarkitekturen og analyse af potentialer ved genanvendelse.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Industrisamfundets havne 1840-1970

af Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer | 15 mar 2011

Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer har med bogen Industrisamfundets havne 1840-1970 udgivet et autoritativt værk om danske havnes bygninger, miljøer og bevaringsværdier. Bogen er forfattet af Henrik Harnow, René Christensen og Gitte Haastrup og med fotos af Flemming Wedell. Bogen er en god indgang når man står med et havneomdannel-sesprojekt.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Fremtidens højhus i gammel gastank

af Kristoffer Lindhardt Weiss og Birgitte L. Jensen | 15 sep 2010

Industriens katedraler. Konverteringsbølgen er over os. Og vi taler ikke om omlægning af realkreditlån, men om at genanvende funktionstømte historiske bygninger til nye formål. For eksempel gas- og vandtanke, hvis tid ikke er forbi, bare fordi industrialderen er det. Artikel. PDF hostes på sitet.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler

Nyt liv i maskinrummet

af Realdania | 15 sep 2010

Rundt omkring i landet bliver nedslidte industribygninger forvandlet til moderne aktivitetshuse. Realdanias årsskrift 2007 sætter fokus på tendensen med udgangspunkt i syv industribygninger, som med støtte fra bl.a. Realdania bliver genanvendt til nye formål. Køb årsskriftet på vedhæftede link

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Hvidbogen – Fremtidens Herregård

af Fremtidens Herregård | 15 sep 2010

Hvidbogen fra projektet Fremtidens Herregård. Bogen er en undersøgelse af herregårdenes forhold, muligheder og barrierer. Hvidbogen rummer nye perspektiver på udvikling og bevaring, så herregårdenes bygninger og kulturmiljøer igen kan blive en aktiv ressource og dynamo for lokalsamfundene.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

The Conversion of Traditional Farm Buildings – a guide to good practice, del 1 og 2

af English Heritage | 15 sep 2010

English Heritage's guide fungerer som en hjælp til arbejde med traditionelle landbrugsbygninger. Guiden giver praktiske, tekniske og designmæssige råd til, hvordan traditionelle landbrugsbygninger kan vedligeholdes og istandsættes til nye formål, samtidig med at deres karakter, betydning og det landskabelige miljø bevares.

Åben side i nyt vindue

1 2 3 4 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies