En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Genanvendelse og transformation

< 1 2 3 4 >
Gode eksempler

Papirfabrikken i udviklingen af Silkeborg by

af Bygningskultur 2015 | 09 sep 2010

Silkeborg Papirfabrik og Silkeborg By hænger uløseligt sammen. Efter lukningen af fabrikken i 2000 er fabriksområdet blevet udviklet til et åbent og varieret kvarter, der rummer både erhverv, kultur og boliger. Den vellykkede og hurtige omdannelse skyldes et usædvanligt tæt samarbejde mellem udviklingsselskab, arkitekter og kommune, der har været præget af tillid og tro på projektet fra starten.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Netværk og forankring i områdebaseret byfornyelse

af Statens Byggeforskningsinstitut | 08 sep 2010

Statens Byggeforskningsinstituts rapport fra 2010 gennemgår en række casestudier, der viser udfordringer med forankring af byfornyelsen på både lokalt og kommunalt niveau. Rapporten viser forskellige strategier for, hvordan man kan skabe sammenhæng i eksternt og internt samarbejde og styrke ejerskabet til den områdebaserede byfornyelse.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Indsamling og analyse af udenlandske erfaringer med OPP i byomdannelse

af Socialministeriet og Erhvervs– og Byggestyrelsen | 08 sep 2010

Socialministeriet og Erhvervs– og Byggestyrelsens publikation fra 2005 er en indsamling og analyse af europæiske erfaringer med offentlig-privat partnerskab (OPP) inden for byomdannelse. Gennem udvalgte projekter fra Holland, Tyskland og Storbritannien illu-streres forskellige projekttyper, problemstillinger og løsninger.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Byen og de kreative iværksættere – oplevelsesbyens kulturelle infrastruktur og iværksættermiljøer

af Lasse Andersson | 08 sep 2010

Lasse Anderssons ph.d.-afhandling fra 2010 sætter spørgsmålstegn ved det massive fokus på kreative byer og kulturel byudvikling. Afhandlingen påpeger forskellen mellem politiske visioner og retorik på den ene side og virkeligheden på den anden.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Sense of Place, Social Capital and the Historic Built Environment

af Newcastle University | 08 sep 2010

Dette forskningsprojekt fra Newcastle University fra 2009 for English Heritage analyserer sammenhængen mellem lokalt tilhørsforhold og det historiske bebyggede miljø. Derudover ser analysen på sammenhænge mellem tilhørsforhold og social kapital.

Åben side i nyt vindue

Analyse

A Study of the Social and Economic Impacts and Benefits of Traditional Farm Building Repair and Re-use in the Lake District Area ESA

af English Heritage | 08 sep 2010

Denne rapport fra English Heritage fra 2005 evaluerer de sociale og økonomiske indvirkninger fra tilskudsfinansieret restaurering af traditionelle landskabsbygninger i områder, hvor landskab, dyreliv eller kulturarv er af national betydning.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Gårdens bygninger

af Ebbe Keld Petersen | 08 sep 2010

Hjemmesiden er et resultat af forskningsprojektet ”Gårdens Landskab” påbegyndt i 1999 og afsluttet 2003. Ebbe Keld Petersen står for denne elektroniske del af projektet, der belyser rehabilitering og revitalisering af fredede gårdbygninger. Fokus på genopretning og genanvendelse af landbrugets fredede driftsbygninger.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 4 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies