En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Håndværk og bygningsdele

< 1 2 3 4 5 6 >
Værktøjer

Grundfugt i ældre ejendomme – vejledning til bygningsejere

af Grundejernes Investeringsfond | 09 aug 2010

Denne vejledning er udarbejdet af Grundejernes Investeringsfond i 2007 og henvender sig til ejere af ældre ejendomme med murede fundamenter og kældervægge, hvor der er problemer med opfugtning i murværket. I vejledningen findes en række praktiske oplysninger om procedurer og metoder, der har været anvendt i et udviklingsprojekt.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Fugt i bygninger

af Statens Byggeforskningsinstitut | 09 aug 2010

Denne anvisning fra SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, fra 2009 giver grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Man kan orientere sig i mange eksempler på udformning af konstruktionerne i kældre, krybekældre, terrændæk, vinduer og tage samt sammenbygningen mellem disse.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Facadehåndbogen

af Bygge– og Boligstyrelsen | 09 aug 2010

Bygge– og Boligstyrelsens håndbog fra 1997 indeholder beskrivelser af rensemetoder, behandlinger og kontrolprocedurer i forbindelse med facaderenovering. Bogen er opbygget over korte tekstafsnit med skemaer, tegninger og fotoillustrationer.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Bygningers lydisolering. Ældre bygninger

af Statens Byggeforskningsinstitut | 09 aug 2010

Anvisningen fra SBi, Statens Byggeforskningsinstitut, er fra 1992 og henvender sig til udførende og projekterende teknikere og til offentlige myndigheder. Rummer en redegørelse for, hvordan en række bygningsdele og samlinger mellem disse skal udføres for opnåelse af bedst mulig lydisolering.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Vinduer i ældre bygninger

af Grundejernes Investeringsfond | 09 aug 2010

Dette hæfte, udgivet af Grundejernes Investeringsfond i 2004, er en vejledning til, hvilke tekniske, arkitektoniske og energimæssige forbedringer man skal overveje, hvis man som ejer af et ældre hus står over for en vinduesrenovering.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Undgå byggeskader – i byfornyelsen

af BvB | 09 aug 2010

Dette lille hæfte indeholder essensen af BvB's, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelses erfaringer i form af en række kortfattede råd og anbefalinger til bygningsejere og rådgivere, der skal gennemføre en byfornyelse eller ombygning.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

SikringsGuiden

af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut | 09 aug 2010

Håndbogen er udgivet af DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, i 2004 og giver gode råd og vejledning om, hvordan man sikrer bl.a. bevaringsværdige bygninger mod brand, tyveri og hærværk. Rummer beskrivelser af, hvordan man kan udføre de forebyggende og sikringstekniske løsninger, så de bygningskulturelle værdier bevares.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 4 5 6 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies