En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Håndværk og bygningsdele

< 1 2 3 4 5 6 >
Værktøjer

Dansk Byggeskik

af danskbyggeskik.dk | 05 aug 2010

Danskbyggeskik.dk er et bibliotek, der giver let og tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold. Biblioteket tager i første række sigte på information om byggeteknik og materialer anvendt ved opførelsen af etagebyggeriet i Danmark i tiden fra midten af 18oo-tallet og til omkring 1970.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Byggeteknik BvB – byggetekniske erfaringer og anbefalinger til brug ved bygningsrenovering

af BvB | 05 aug 2010

Denne publikation fra 2004 sammenfatter nogle af BvB’s, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelses, vigtigste byggetekniske erfaringer og anbefalinger. Erfaringsopsamlingen sætter fokus på de særligt kritiske områder.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Billigt kan blive dyrt – lette undertage og åbne tagdækninger

af BvB | 05 aug 2010

Dette temahæfte fra BvB, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, fra 2002 er en vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører i udførelse af enkle og sikre tagløsninger med lang levetid.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Bedre Vinduer – En vejledning for bygningsejere

af Grundejernes Investeringsfond | 05 aug 2010

Grundejernes Investeringsfonds publikation fra 2006 er en vejledning, der guider bygningsejere af den ældre boligmasse i at træffe fornuftige valg vedrørende vedligehold og renovering af vinduer. Hensyn til arkitektur, eksisterende vinduers tilstand, forskellige konstruktioner og forhold omkring lyd- og varmeisolering samt lysindfald bliver berørt.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

3 Gode Vådrum

af BvB | 05 aug 2010

BvB, Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, udgav i 2001 i samarbejde med Triarc arkitekter denne eksempelsamling, der videregiver konkrete og praktiske erfaringer fra tre rådgiverfirmaer med erfaring i byfornyelsesombygninger. Rummer generelle anbefalinger samt beskrivelser af tre badeværelser i København og Århus.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Bygningsbevaringsanvisninger

af Center for Bygningsbevaring i Raadvad | 03 aug 2010

Hjemmeside med viden om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger fra Center for Bygningsbevaring i Raadvad. Anvisningerne fra 2009-2010 giver viden om, hvordan man rent praktisk kan være med til at bevare dansk bygningskultur.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Når bygningen er fredet – Vejledning til ejere og brugere af fredede bygninger

af Kulturarvsstyrelsen | 03 aug 2010

I denne publikation fra 2004 gør Kulturarvsstyrelsen rede for nogle af de forhold, man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet ejendom. Hæftet uddyber, hvad bygningsfredning omfatter, samt hvilke rettigheder og forpligtigelser, der følger med en fredet bygning.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 4 5 6 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies