En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Kommune- og lokalplanlægning

1 2 3 4 5 6 7 >
Planlægning

Planopgaver i kommunen

 | 30 jun 2014

Sikring af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. I forbindelse med at Kulturstyrelsen gennemgår alle landets fredede bygninger vil enkelte bygningers fredninger blive ophævet. Det vil ofte være nogle af de tidligere B-fredninger, hvor det kun var bygningernes ydre, der var fredet. Fredningsophævelserne betyder, at ansvaret for bygningernes eventuelle bevaring overgår til kommunerne.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Det handler om helheder

af Bygningskultur 2015 | 17 dec 2012

Hvordan kan kommunen bruge bygningskulturen til markedsføring og storytelling? Og hvordan kan der udarbejdes en samlet planmæssig strategi for bevaring? Det er spørgsmål, som Tønder, Esbjerg, Varde og Rømø kommuner arbejder med netop nu. Her vil man bruge Kulturstyrelsens fredningsgennemgang som afsæt for en ny, offensiv strategi for bygningskulturen.

Åben side i nyt vindue

2015-guide

Værktøjer til lokalplanlægning

af Bygningskultur 2015 | 14 maj 2012

Sikring af bevaringsværdier er en stor og aktuel udfordring i arbejdet med lokal planlægning. Mange kommuner har gode erfaringer med at indarbejde bevaring af bygninger og helheder i planlægningen – fx i form af bevarende lokalplaner. Her finder du de vigtigste værktøjer og indlæg fra debatten om fornyelse af lokalplanlægningen.

Åben side i nyt vindue

Kommuneplanlægning

Svendborg sætter kulturarven på spil

af Teknik og Miljø | 20 jun 2011

Artiklen beskriver Svendborg Kommunes arbejde med at kortlægge, beskrive og prioritere kulturmiljøerne i kommunen. Formålet var at opnå tilstrækkelig viden om områdernes værdier og udviklingspotentialer til at prioritere udviklingsndsatsen i kulturmiljøerne. Projektet indebar høj grad af samarbejde med lokale interessenter og udviklingen af nye digitale kortlægningsredskaber. Artiklen er bragt i Teknik og Miljø i maj 2011.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Forstadens bygningskultur 1945-1989: På sporet af velfærdsforstadens bevaringsværdier

af Dansk Bygningsarv | 16 mar 2011

Rapporten "Forstadens bygningskultur 1945-1989: På sporet af velfærdsforstadens bevaringsværdier" er tænkt som et opslagsværk, der kan give planlæggere og kommunale beslutningstagere inspiration og overblik over velfærdsforstadens bebyggede strukturer i et bevaringsperspektiv.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Kommune - kend din kulturarv!

af Kulturarvsstyrelsen | 08 dec 2010

I denne publikation giver en række udpegede kulturarvskommuner, Kulturarvsstyrelsen og Realdania vigtige anbefalinger videre til kommuner om det at arbejde med kulturarven som en vigtig ressource i den kommunale udvikling. De udpegede kulturarvskommuner er Mariagerfjord, Halsnæs, Vordingborg og det Sydfynske Øhav.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Brugbar arkitekturpolitik i Skive Kommune

af Skive Kommune | 13 sep 2010

Skive Byråd vedtog i 2006 ”Arkitekturpolitik Skive” og fik dermed et redskab i vurderingen af de eksisterende bygninger og muligheden for ny udvikling. Den endelige politik hviler på en solid analyse af allerede eksisterende typologier, f.eks. sted, byrum, gade, bygning og facader. Den præcise registrering giver mulighed for at formulere præcise spilleregler for fremtidig udvikling, der spiller sammen med det eksisterende

Åben side i nyt vindue

1 2 3 4 5 6 7 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies