En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Kommune- og lokalplanlægning

< 1 2 3 4 5 6 7 >
Gode eksempler

Bygningskulturarv blev et aktiv i byfornyelsen i Nykøbing F

af Bygningskultur 2015 | 09 sep 2010

I 2002 igangsatte kommune og lokale beboere et byfornyelsesinitiativ i Nykøbing Falsters Østerbrokvarter. Ønsket var at standse skæmmende og forkert istandsættelse af villakvarterets bygninger og at sætte en ny, positiv dagsorden for udviklingen. Indsatsen stillede skarpt på den lokale kulturarv og har resulteret i et attraktivt og velbevaret boligområde, som i dag er kendetegnet ved øget lokal stolthed og fællesskab.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler

På sporet af forstadens velfærdsdrømme i Hvidovre

af Bygningskultur 2015 | 09 sep 2010

Kulturarvskommunen Hvidovre har beskrevet bevaringsværdier i hele kommunen i 51 kvarterbeskrivelser, som er inddraget i kommuneplanen 2009. Beskrivelserne har fokus på det enkelte kvarters bevarings- og udviklingspotentiale med udgangspunkt i kvarterets bærende fortælling og vil i fremtiden danne udgangspunkt for den kommunale sagsbehandling.

Åben side i nyt vindue

Kommuneplanlægning

Helhedsplan for Priorparken og Vibeholm

af Bygningskultur 2015 | 09 sep 2010

I tæt samarbejde med det lokale museum har Brøndby Kommune i 2010 vedtaget en helhedsplan for to ældre erhvervsområder. Helhedsplanen er et eksempel på en helhedsorienteret tilgang til bevaring. Planen viser, hvordan bevaring af strukturer, proportioner, facadeforløb og funktionelle elementer som overløbsbassiner og afskærmningsgrønt kan indgå som strategiske pejlemærker i fortællingen om stedets udviklingshistorie og kulturarv.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler

Albertslund Syd er kulturarv

af Bygningskultur 2015 | 08 sep 2010

Albertslund Kommune har i forbindelse med byfornyelse i Albertslund Syd etableret et tæt samarbejde med det lokale museum om kortlægning af såvel materiel som immateriel kulturarv i bydelen. Kortlægningen har bidraget til at give fornyelsesindsatsen retning og sikret opmærksomhed på bydelens kulturarv.

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler

Brug Havnen – Industrihavnens Kulturarv

af Kulturarvsstyrelsen | 08 sep 2010

Denne eksempelsamling blev udgivet af Kulturarvsstyrelsen i 2009 i forlængelse af styrelsens fokus på industrisamfundets kulturarv i 2007 og 2008. Hæftet analyserer gennem 10 eksempler, hvordan kulturarv giver værdi til fornyede havneområder, og erfaringerne herfra er sammenfattet i syv gode råd til havneplanlægning.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Værktøjer til Kommuneplan 13

af Byplanlaboratorium og Realdania | 08 sep 2010

I denne rapport fra dansk Byplanlaboratorium og Realdania præsenteres Plan 09's værktøj til arbejdet med kommende planstrategier og kommuneplaner. Værktøjet er udarbejdet som en interaktiv elektronisk publikation.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Landskab og kulturmiljø - Miljøkonsekvenser i det åbne land

af Skov- og Naturstyrelsen | 08 sep 2010

I denne håndbog fra 2002 giver Skov- og Naturstyrelsen et bud på, hvordan man kan tilrettelægge VVM-vurderinger og andre miljøkonsekvensvurderinger, så de på en håndterlig og gennemskuelig måde beskriver konsekvenserne og dermed varetager hensynet til landskabet og kulturmiljøet i det åbne land.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies