En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Kommune- og lokalplanlægning

< 1 2 3 4 5 6 7 >
Inspiration og debat

Lokalplanen

af Realdania og Skov- og Naturstyrelsen | 09 aug 2010

Dette debathæfte fra 2006 er et af fire hæfter udarbejdet af Realdania og Skov- og Naturstyrelsen på baggrund af projektet ”Fornyelse af planlægningen – kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen”. Hæftet lægger op til debat om lokalplanen med det formål at undersøge, hvilke krav en fornyelse stiller.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Suburbs and Historic Environment

af English Heritage | 06 aug 2010

English Heritage offentliggjorde i 2007 denne vejledning om forstæder og deres historiske miljøer. Vejledningen peger på, hvordan bevaring og udvikling af forstæder kan indtænkes i planlægningen af lokalområder.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Lokalplanvejledning – bevarende lokalplanlægning

af Skov- og Naturstyrelse | 06 aug 2010

Den daværende Skov- og Naturstyrelse har i denne rapport fra 1998 udarbejdet en vejledning om bevarende lokalplanlægning, eksemplificeret i Faaborg Kommunes by- og bebyggelsesmiljøer. Formålet med denne vejledning er at vise, hvordan de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier gennem en ny metode kan varetages i kommunens planlægning.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Kulturarven skal være en folkesag

af Inger Ansbjerg | 06 aug 2010

Artikel af Inger Ansbjerg fra 2010, der beskriver de konflikter, man møder, når der udarbejdes bevarende lokalplaner, herunder vigtigheden af at gennemføre dialogprocesser med ejere og brugere af de bevaringsværdige bygninger og omgivelser. Formålet med artiklen er at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for at beskytte og bevare kulturarven.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Fra plan til byggeri – hvordan sikres kvaliteten

af Realdania og Skov- og Naturstyrelsen | 06 aug 2010

I dette debathæfte fra 2006 lægger Realdania og Skov- og Naturstyrelsen op til en debat om, hvordan planredskaberne kan fornyes og anvendes, så kvaliteten i det byggede miljø sikres. Der sættes herigennem fokus på en diskussion af plankultur og planredskaber.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Fornyelse af planlægningen: Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen

af Dansk Byplanlaboratorium, Realdania og Skov- og Naturstyrelsen | 06 aug 2010

Rapporten fra Dansk Byplanlaboratorium, Realdania og Skov- og Naturstyrelsen fra 2006 er den afsluttende og opsamlende rapport af projektet "Fornyelse af planlægningen". Rapporten rummer en række anbefalinger med forslag til lovændringer og forbedring af plankulturen, som vedrører nye værktøjer til arbejdet med bygningskulturen.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Lokalplanlægning i Danmark 2009-2011, 1. delrapport

af Aalborg Universitet | 04 aug 2010

Aalborg Universitet udgav i 2010 denne 1. delrapport, der henvender sig til planlæggere i kommuner og konsulentfirmaer samt de institutioner, der er involveret i lokalplanlægning. Rapporten indeholder to forslag til lokalplaner fra alle kommuner og afsluttes med forslag til udvikling af lokalplaner, til initiativer og undersøgelser og oplæg til faglig debat.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 4 5 6 7 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies