En koordineret indsats for bygningskulturarven

Kommune- og lokalplanlægning

29. jan 2015Af Guide

Albertslund Syd er kulturarv

Findes under: Emner i vidensarkivet

Albertslund Syd er eksempel på det totalplanlagte boligområde fra dengang, velfærdsstaten var i sin vorden med drømme om lige muligheder til alle. Mange danskere har i løbet af livet haft deres daglige gang i et lignende område, men på trods af dette opfatter de fleste mennesker stadig ikke sådanne områder som en del af vores kulturarv.

Nedbrydning af den ensartede skala

Dette ønskede aktørerne i byfornyelsesindsatsen "Syd 2020" at gøre op med. I forbindelse med en gennemgribende byfornyelse af Albertslund Syd er blandt andet de såkaldte kanalhuse energioptimeret gennem udskiftning af de kendetegnende hvide eternitfacader. Ved at gøre brug af mere organiske materialer som skiffer samt forskellige farvegreb og moderne altanløsninger søgte man samtidig at nedbryde den store og ensartede skala, som kanalhusene og den resterende montageplan udgjorde.

Ændringerne blev kimen til opmærksomhed

Indsatsen omkring de ændrede facadeløsninger blev kimen til øget lokal interesse for, hvilke særlige værdier og kulturhistoriske spor, en montageplan som Albertslund Syd indeholder. For at sikre en fælles forståelse for montageplanens kulturarv indledtes derfor meget tidligt i byfornyelsen et tæt samarbejde mellem Albertslund kommune og det lokale museum Kroppedal.

Balancen mellem fornyelse og bevaring

I en erkendelse af den massive skala, som den helhedsplanlagte montagebebyggelse udgør, samt de energimæssige udfordringer byggeriet stod overfor, var det ikke en rigid bevaringspolitik, partnerne havde fokus på, men snarere spørgsmålet om, hvordan man med en større viden om byens kulturarv kunne præge byen i en god retning. Fokus blev rettet på, hvordan fortællingen om de drømme og visioner, der lå bag bebyggelsen, kunne bidrage til en øget lokal stolthed og et forbedret image omkring bydelen.

De elementer, som museet anbefalede kommunen og de øvrige aktører i byfornyelsen at sikre, var derfor heller ikke enkeltstående bygninger eller særlige materialeløsninger, men snarere planens hovedstruktur med dens skarpe trafikdifferentiering og hierarki af udearealer samt de "atmosfæriske kvaliteter" og kendetegn, hvor bl.a. beplantningspolitikken spiller en stor rolle.


Kortlægning af den immaterielle kulturarv

Blandt de erfaringer, både kommune og museum gjorde sig, var, at der i montageplanen var behov for at udvikle det greb, hvormed man kortlægger, udpeger og italesætter bevaringsværdier. Metoden kan minde om en KIP registrering, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende kortmateriale og eksisterende planer, men i Albertslund Syd var der behov for også at få begreb om den bagvedliggende historie om, hvorfor kvarteret ser ud, som det gør i dag, og hvilken retning henholdsvis politikere og beboere ønskede, at kvarteret skulle tage. Her blev det lokale museum Kroppedals samlinger samt interviews med de lokale beboere vigtige kortlægningsgreb.

Fortællingerne gav retning for fornyelsen

I Albertslund Syd var der på forhånd stor viden om den materielle arv – om bygningernes og planens baggrund, mens det var netop viden om, hvad der havde skabt bydelen over tid, herunder beboernes fortællinger - eller den immaterielle kulturarv - som aktørerne havde behov for at systematisere. Det var fortællingerne om, hvorfor kvarteret så ud som det gjorde i dag, hvordan planen var blevet tilegnet igennem tiden, hvordan beboermønstret havde udviklet sig, og hvordan områdets identitet var dannet.

Gennem opsøgende arbejde blandt både beboere og embedsmænd blev historierne indsamlet. Det var disse historier, der satte museet og kommunen på sporet af den genanvendelsespraksis, som byfornyelsen skulle imødekomme, og som udpegningen af de "bærende fortællinger" måtte tage hensyn til.

Flere eksempler

ingen nyheder i denne liste

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies