En koordineret indsats for bygningskulturarven

Kommune- og lokalplanlægning

29. jan 2015Af Guide

Helhedsplan for Priorparken og Vibeholm

Findes under: Emner i vidensarkivet

Priorparken og Vibeholm er ældre erhvervsområder med en central placering i Hovedstadsområdet ved Motorring 3. Særligt Priorparken fremstår stadig, den dag i dag, med de homogene bygnings- og vejstrukturer, der kendetegner datidens fabrikskomplekser. Samtidig fremstår erhvervsområdet også, som mange lignende rundt om i landet, som ramt af ændringer på arbejdsmarkedet, og mange bygninger er i dag uden anvendelse.

Fingerplanen fra 2007 åbnede imidlertid mulighed for, at der kan ske en intensiveret udnyttelse af områderne. Der var lagt op til fortætning og en målrettet omdannelse til kontorerhverv i forbindelse med etableringen af en ny S-togstation.

Industriarv og wow-effekten

I en fornyelse af ældre erhvervsområder er den nemme løsning ofte at rive de 'besværlige' bygninger ned og bygge nyt på de attraktive grunde. Brøndby Kommune har imidlertid valgt at bygge med og ikke imod det eksisterende for at bevare og bygge videre på et væsentligt kapitel i kommunens historie. Industrihistorien har været afgørende for udbygningen af kommunen og forstås derfor som en vigtig del af den kommunale identitet. Hertil kommer, at Priorparken kulturhistorisk set er et af Storkøbenhavns vigtigste industrimiljøer.

Ved en indledende besigtigelse af områderne oplevede byplanlæggerne, at især Priorparken havde særlige kvaliteter. "Områdets wow-effekt ramte os, og det stod klart, at der var noget at bevare", forklarer projektleder Birgitta Hjort Hansen, der derfor inviterede medarbejderen fra det lokalhistoriske arkiv med ud i området. Der var ikke stemning for at arbejde med enkeltbygninger, for det var helheden, der var interessant, forklarer Birgitta Hjort Hansen og peger på, at området havde været omfattet af den samme lokalplan i mange år. Selvom der var bygget nyt, også inden for de senere år, havde bygningerne samme højde og proportioner som de oprindelige, ligesom både gadeforløb og afskærmningsgrønt var bevaret.

Fra enkeltbygningen til placering, volumener, strukturer og afgrænsninger

Ifølge helhedsplanen skal Priorparken, med udgangspunkt i den eksisterende bebyggelsesstruktur, udbygges og omdannes til et unikt moderne erhvervsområde, der gennem sin synlige historie tillige med nye byggerier vil kunne bidrage til moderne virksomheders behov for identitetsskabende rammer og branding.

Hovedgrebet for Priorparken er at medtage nogle af de karakteristiske principper fra den eksisterende bebyggelse i den nye plan, såsom produktionsbygningernes volumener, indbyrdes placering, vejstrukturen samt områdets markante afgrænsning til den omkringliggende bebyggelse. Samtidig medtænkes en fremtidig udvikling af bygningerne til nye formål. Således påtænkes eksempelvis overløbsbassiner flere steder bevaret med henblik på i fremtiden at kunne udnytte de funktionelle og rekreative kvaliteter. Også de grønne strukturer blev medtaget i planen, idet de kan fungere som 'åndehuller' for de virksomheder, som kommunen håber på at tiltrække.

Visionen er, at kontrasten mellem gammelt og nyt, mellem de eksisterende industribygninger, vejstrukturer og landskabelige træk og det kommende byggeri, bliver et trækplaster for fremtidige lejere og borgere i Brøndby Kommune.

Flere eksempler

ingen nyheder i denne liste

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies