En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Kommunestrategi og arkitekturpolitik

1 2 3 4 5 >
2015-guide

Bygningskulturarven i planstrategien

af Bygningskultur 2015 | 06 maj 2011

Bygningskulturarven er en dynamo for vækst og udvikling i kommunerne. En række kommuner arbejder allerede aktivt med at indarbejde kulturarven i planlægningen og udvikle nye metoder til at arbejde med kulturarven som en ressource i den kommunale udvikling.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Vejen til genanvendelse

af Industriens Bygningsarv | 15 mar 2011

Samling opmærksomhedspunkter og forslag til, hvordan man som kommune kan drive eller støtte op om en genanvendelses- eller omdannelsesproces – hvad enten man indtager rollen som initiativtager eller facilitator. Alle punkter er forsynet med links til cases og publikationer. Sitet er en del af hjemmesiden Industriens Bygningsarv.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Gentofte har kulturarven med i grøn strukturplan

af Birgitte Lindegaard Jensen | 14 mar 2011

Denne artikel, bragt i Teknik og Miljø i 2011, fortæller om Gentoftes arbejde med Grøn Strukturplan. Planen beskriver rammerne for den overordnede planlægning og de potenti-elle udviklingsmuligheder for en sammenhængende grøn struktur. Kommunen ønsker at tydeliggøre de rekreative værdier og fysiske sammenhænge mellem byrum og grønne om-råder.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Fællesskabet har bygget Christiansfeld

af Irene Brandt | 10 mar 2011

Denne artikel, bragt i Teknik og Miljø i 2011, fortæller om Christiansfelds arbejde med en helhedsorienteret bybevaring, der tager afsæt i byens unikke historie og homogenitet. Et stærkt samarbejde mellem kommunen og private har skabt et solidt partnerskab for projektet.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Hver havn har sin historie

af Irene Brandt | 10 mar 2011

Denne artikel, bragt i Teknik og Miljø i 2011, fortæller om kulturarvskommuneprojektet ’Fem kulturhavne i det Sydfynske Øhav’, der har til formål at tydeliggøre havnenes faste kulturarv og deres fortællinger for at skabe udvikling i området.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Avedørelejre og Silkeborg Papirfabrik. Fra hvide pletter på kortet til attraktive bydele

af Poul Sverrild og Svend Jakobsen | 10 mar 2011

Denne artikel illustrerer, hvordan genanvendelse af helheder til nye formål kan bidrage po-sitivt til udviklingen af et lokalområde. Erfaringerne fra hhv. Avedøre og Silkeborg viser, at det betaler sig at tage de forladte områder i brug. Begge steder har det fremmet identitets-følelsen i lokalsamfundet og skabt lokal stolthed.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Bygningskulturarven bør prioriteres højt

af Helle Nysted Andersen | 10 mar 2011

Denne artikel, bragt i Teknik og Miljø i 2011, argumenterer for, hvorfor bygningskulturarven bør prioriteres højere på den kommunale dagsorden. Ifølge en ny undersøgelse initieret af Bygningskultur 2015 ønsker mange sagsbehandlere, planlæggere og politikere sig flere værktøjer, mere viden og inspiration. Samtidig ser størstedelen af ejerne af de bevaringsværdige bygninger kommunen som det naturlige sted at søge viden.

Åben side i nyt vindue

1 2 3 4 5 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies