En koordineret indsats for bygningskulturarven

Kommunestrategi og arkitekturpolitik

29. jan 2015Af Bygningskultur 2015Guide

Arkitekturpolitik og bevaring

Findes under: Emner i vidensarkivet

Regeringens Arkitekturpolitik 2014 har titlen “Mennesket i centrum” Politikken fokuserer på at sætte brugerne af arkitekturen i centrum. Den afløser Arkitekturpolitikken “Arkitekturnation Danmark” fra 2007. Den nye arkitekturpolitik indeholder bl.a. et katalog med en række initiativer, der kan bistå kommunerne i deres arbejde med at identificere bevaringsværdier i eksisterende bygninger og byområder samt skaber inspiration til, hvordan kommunerne i endnu højere grad ser potentialerne i bygningskulturarven. Læs mere her

Kommunale erfaringer

Skive Kommune vedtog allerede i 2006 en arkitekturpolitik, som hviler på en solid analyse af allerede eksisterende typologier, fx sted, byrum, gade, bygning og facader. Registreringen giver mulighed for at formulere præcise spilleregler for fremtidig udvikling, der spiller sammen med det eksisterende. Kerteminde Kommune har gennem mange år gjort en stor indsats for arkitektur og kulturmiljøer, og Kertemindes historiske bykerne står i dag som et af Danmarks bedst bevarede købstadsmiljøer. Med arbejdet for en samlet kommunal arkitekturpolitik greb kommunen chancen for også at få landsbyerne og industriarven sat på dagsordenen for at styrke den lokale identitet i hele kommunen.

Også Gentofte Kommune har erfaringer og succes med en lokal arkitekturpolitik. Kommunen har udviklet begreber og metoder til restaurering og byggeri og udviklet vejledninger til bygherrer og rådgivere om særlige hensyn til fredede og bevaringsværdige bygninger.

Bygningskulturarv og branding af byerne

Et vigtigt argument for at arbejde med lokale arkitekturpolitikker er, at byers og lokalområders fysiske fremtoning skaber identitet og tilhørsforhold. Arkitekturpolitik er med andre ord med til at brande byen. Det er budskabet i to debatartikler fra Dansk Arkitektur Center om arkitekturpolitik som et middel til at brande byen og arkitekturpolitik som et politisk spørgsmål.

Disse debatartikler bygger blandt andet på viden om danskernes holdninger til kulturarv, som er fremlagt i Kulturarvsstyrelsens og Realdanias undersøgelse 'Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling'. Den pegede på, at mange mennesker stiller krav om kulturelle kvaliteter i de fysiske rammer omkring deres daglige liv, og at mange virksomheder lægger stor vægt på placering i miljøer med kulturhistorisk forankring. En kommunal arkitekturpolitik er derfor også et led i kommunens visioner for fremtidige udviklingsmuligheder.

Har du gode ideer eller oplever du problemer med links
send en mail til:

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies