En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Kortlægningsværktøjer

1 2 3 >
2015-guide

Kortlægning af kulturarven

af Bygningskultur 2015 | 14 maj 2012

Kommunernes planlægning skal bidrage til at sikre vores kulturarv. Det kræver overblik over kvaliteterne og viden om kulturarvens særlige arkitektoniske og kulturhistoriske karakteristika. Dette handler ikke blot om enkeltstående bygninger men også om de helheder eller kulturmiljøer, der tegner vores landskab. I denne guide samles de mest anvendte metoder til kortlægning af kulturarven samt inspiration til, hvordan overblikket kan kobles til den lokale planlægning og udvikling af kommunen.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

SAVE - Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi

af Kulturarvsstyrelsen | 06 apr 2011

SAVE-metoden giver mulighed for at danne sig et overblik over et stort antal bygninger og bymiljøer, og dermed få et udgangspunkt for at formulere en bevaringspolitik og udarbejde en bevaringsplan eller udviklingsstrategi for et område. Denne vejledning er en ajourføring og delvis omarbejdning af den seneste SAVE-vejledning fra 1997. Formålet er at tilpasse SAVE-metoden til de nye digitale registreringsmuligheder i FBB og anvise forskellige muligheder for anvendelse i kommunalplanlægningen.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Landskabskaraktermetoden

af By- og Landskabsstyrelsen | 27 aug 2010

APROPOS Kommuneplanlægning i det åbne Land er en elektronisk ‘samlemappe’, der ligger på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. Metodens forskellige trin fremgår af dette informationsblad hvor metodens fire faser beskrives, herunder kortlægning, vurdering, strategi og implementering.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Udpegning af værdifulde kulturmiljøer i regionplanlægningen

af Skov- og Naturstyrelse | 19 aug 2010

Denne rapport fra daværende Skov- og Naturstyrelse fra 1999 anviser gennem tekst og eksempler, hvordan arbejdet med at kortlægge, afgrænse og prioritere kulturmiljøer kan gennemføres, så værdifulde kulturmiljøer sikres i regionplanlægningen. Udgivelsen indgik i indsatsen "Kulturhistorien i planlægningen", og metoden er stadig aktuel og brugbar for kommunerne. [mere]

Åben side i nyt vindue

Gode eksempler

Heritage Connect Lincoln

af Heritage Connect Lincoln | 06 aug 2010

Heritage Connect Lincoln er en inspirerende hjemmeside (med mobilapps), der guider brugeren til kortlagte bydele i Lincoln, hvor historie og identitet er udpeget, og hvor hvert af de 108 områders distinkte karakter, formet af tusind års historie, præsenteres. Med andre ord gøres Lincolns arv tilgængelig for mange fra et nyt perspektiv ved at videregive bred og dyb viden om de historiske og miljømæssige karakteristika.[mere]

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Understanding Place Historic Area Assessments: Principles and Practice

af English Heritage | 06 aug 2010

English Heritage præsenterer i denne guide fra 2010, hvorfor en historisk vurdering er et vigtigt og praktisk redskab i karakteriseringen og udviklingen af historiske områder. Guiden er henvendt til planlæggere og udviklere, der arbejder med kulturarv og bevaringsværdier.[mere]

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Kulturhistorisk analyse av byer og steder: En veileder i bruk av DIVE-analyse

af Riksantikvaren | 06 aug 2010

I denne norske rapport fra Riksantikvaren fra 2009 præsenteres DIVE-analysen, som både fungerer som en metode og som et hjælpemiddel til at bearbejde information i bl.a. plan- og stedudviklingsprocesser og kulturmiljøer. Rapporten er henvendt til både offentlige og private aktører, der arbejder med kulturmiljøer i planlægning og stedsudvikling.[mere]

Åben side i nyt vindue

1 2 3 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies