En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Kortlægningsværktøjer

< 1 2 3 >
Værktøjer

How to – Write Conservation Reports

af The Prince’s Regeneration Trust | 06 aug 2010

The Prince’s Regeneration Trust udgav i 2009 denne guide til, hvordan man udarbejder en bevarings- og vedligeholdelsesplan. Guiden henvender sig til aktører, der arbejder med bevaring, udvikling, genopbygning samt regenerering af bevaringsværdige bygninger.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

CHIP: Cultural Heritage in Planning

af Skov- og Naturstyrelse | 06 aug 2010

I 2001 udgav daværende Skov- og Naturstyrelse denne rapport, som er en del af et større projekt omkring planlægningen af kulturarv og er baseret på indsamlede data fra hele Danmark. Formålet med rapporten er at præsentere en metode, der bidrager til at identificere, nedskrive og prioritere mellem kulturarvens bevaringsværdier.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Capitalising on the Inherited Landscape – An introduction to historic characterisation for masterplanning

af English Heritage | 06 aug 2010

English Heritage har i samarbejde med The Homes and Communities Agency i 2005 udarbejdet denne brochure, hvor de præsenterer en ny tilgang til, hvordan man gennem en historisk karakterisering kan etablere nye steder og landskaber. Formålet er at skabe et værktøj, der kan bibringe feltet nye, tværgående metodiske tilgange.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Kortlægning af hverdagslandskaber - En metode til brugerbaseret landskabsudvikling og identitetsfremme

af Indenrigs- og Socialministeriet | 04 aug 2010

Publikationen fra 2009 fra Indenrigs- og Socialministeriet indeholder en praktisk trinvis guide til, hvordan et by- eller boligområde – et såkaldt hverdagslandskab - kortlægges. Publikationen retter sig mod alle, der beskæftiger sig med by- og landskabsudvikling.[mere]

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

De kulturhistoriske interesser i landskabet

af Miljø- og Energiministeriet | 04 aug 2010

Denne publikation fra det daværende Miljø- og Energiministeriet og daværende Skov- og Naturstyrelse er et led i indsatsen ”Kulturhistorien i planlægningen”, som blev påbegyndt i 1996. Gennem denne kortlægning og registrering ønskes en styrkelse i varetagelsen af de kulturhistoriske interesser i det åbne land.

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

Erfaringer med atlas og kulturmiljø

af Kulturarvsstyrelsen | 04 aug 2010

Kulturarvsstyrelsen har med denne rapport fra 2005 beskrevet brugen af kulturatlas i kommunerne. Derudover undersøger rapporten, hvilke erfaringer kommuner og amter har med bevaring af kulturmiljøer, samt hvilke tanker der er gjort om det fremtidige bevaringsarbejde.[mere]

Åben side i nyt vindue

Værktøjer

SAVE-vejledning, kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdier og udarbejdelse af kommuneatlas

af Miljø og Energiministeriet | 03 aug 2010

Denne vejledning er udviklet i et samarbejde mellem Miljø og Energiministeriet og daværende Skov- og Naturstyrelse i 1997 og omhandler kortlægning og registrering af bevaringsværdier i byer og bygninger. Er målrettet konsulentvirksomheder og forvaltninger, der gennemfører registrerings- og kortlægningsprojekter. [mere]

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies