En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Værdisætning og udpegning af bevaringsværdier

1 2 3 >
Analyse

Vores fælles skatkammer

 | 19 mar 2015

"Vores fælles skatkammer - Bygningsarven er penge værd" opsummerer resultaterne fra analysen og fortæller historierne om borgerne og kommunerne, der sammen har prioriteret at beskytte og videreudvikle deres lokale bevaringsværdige huse.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Sådan værdisætter du bygningsarven

 | 12 dec 2013

Ph.d.-projekt af Sonja Marie Overgaard ved Arkitektskolen Aarhus introducerer en dynamisk og procesorienteret model, der kan bruges til at værdisætte fredede og bevaringsværdige bygninger.

Åben side i nyt vindue

Analyse

At grave i Carlsberg - Landskabsbiografi af en industrigrund under omdannelse

af ph.d. Svava Riesto ved Skov & Landskab | 20 feb 2012

Afsluttet ph.d.-projekt af Svava Riesto ved Skov & Landskab, Københavns Universitet. Projektet afdækker bevaring og håndtering af kulturarv med udgangspunkt i casestudie af Carlsbergs arealer i København. Projektet diskuterer bl.a., hvordan man som planlægger finder balancen mellem bevaring og udvikling i byomdannelse.

Åben side i nyt vindue

2015-guide

Metoder og begreber indenfor bevaring

af Bygningskultur 2015 | 10 sep 2010

Samfundets holdninger og politiske indsatser omkring frednings- og bevaringsværdier har gennem tiden taget forskellige drejninger. Det betyder, at vi gennem tiden har haft forskelligt fokus på hvad, der bevares, og har benyttet forskellige redskaber og metoder. Dette er bl.a. emnet for en række studier, der beskriver og diskuterer indsatsen fra både et generelt, politisk perspektiv og et mere metodisk perspektiv.

Åben side i nyt vindue

2015-guide

Forskning om bygningskulturarvens værdi

af Bygningskultur 2015 | 10 sep 2010

Hvad er arven værd? En række forskningsprojekter belyser, hvilke måder man kan værditillægge kulturarv på. Fra det moderne gennembrud, hvor de europæiske stater konkurrerede om at markere sine fremskridt gennem stærke nationale fortællinger, til de mere relative tilgange, der udfordrer begreberne og tvinger os i nye retninger.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Kreativitet og bystyring

af Søren Smidt-Jensen | 08 sep 2010

Søren Smidt-Jensen etablerer en teoretisk ramme om strategier for byers udvik-lingspolitik og initiativer. Forfatteren er interesseret i, hvordan kultur og oplevelser bliver brugt som strategiske aktiver for byens udvikling.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Hope and rust: Reinterpreting the industrial place in the late 20th century

af Anna Storm (KTH) | 08 sep 2010

Denne doktorafhandling af Anna Storm fra KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbygg-nad i Stockholm undersøger hvordan industriel bygningsarv er blevet transformeret, efter den har mistet sin oprindelige funktion og betydning. Publikationen fokuserer på hvordan industrielle steder bliver en arena for lokal udvikling og hvordan selve den industrielle identitet indgår som problem og værdi.

Åben side i nyt vindue

1 2 3 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies