En koordineret indsats for bygningskulturarven

Værdisætning og udpegning af bevaringsværdier

29. jan 2015Af Bygningskultur 2015Guide

Forskning om bygningsarvens værdi

Findes under: Emner i vidensarkivet

Spørgsmålet om arvens værdi er belyst fra en række forskellige vinkler. To danske studier går begrebsmæssigt til feltet. Grith Bech-Nielsen giver i 'Den arkitektoniske kulturarv i diskurs? – mellem teori og praksis' bud på, hvordan en mere entydig brug af begreber i den sproglige og kommunikative praksis kan skærpe fagområdets udvikling. I det igangværende projekt 'Fremtidssikring af kulturmiljøets værdier' undersøger Marie Kirstine Pilegaard, hvordan faget arkitektonisk bevaringsplanlægning forholder sig til de skiftende tilknyttede begreber og ideologier - bevaringsværdi, kulturarv og kulturmiljø, samt på hvilken måde disse begreber har influeret på den arkitektfaglige praksis.

Jukka Jokilehto giver i 'A History of Architectural Conservation' et overblik over den historiske udvikling af de dominerende europæiske tanker og holdninger til bevaring af historiske bygninger, monumenter og steder. Der er tale om et omfattende værk baseret på dybtgående casestudier.

Faste eller flydende værdier

En række projekter har belyst de ikke-målbare sider af kulturarven. Nina Ventzel Davidsen fokuserer i 'Dokumentation af den arkitektoniske kulturarv' på, hvordan de mere uhåndgribelige, ikke-målbare kvaliteter i arkitekturen, som fx en særlig stemning og rumlighed, kan få en betydelig plads i dokumentationen. Mens dette projekt sætter fokus på de værdier, vi ikke kan måle og veje, er netop de mere håndgribelige værdier motivet for to udenlandske bidrag om kulturarv og værdiskabelse. Det drejer sig om det norske projekt 'Kulturminner og kulturmiljøer som grunnlag for verdiskaping' fra Norsk institut for Naturforskning og engelske The Prince’s Regeneration Trust, som belyser, hvilke økonomiske, sociale og miljømæssige goder, der kan opnås gennem brug af historiske bygninger.

Kultur som drivkraft

I tråd med ideen om, at man kan måle værdien af bygningskulturarv, diskuterer Søren Smidt-Jensen i to arbejdspapirer brugen af kultur som drivkraft i byudvikling. I artiklen 'Når kultur skal være drivkraft for mellemstore byers vækst' belyses, hvordan mellemstore byer bruger kultur som drivkraft og udviklingsstrategi – med Viborg og Vejle som eksempler. I 'Kreativitet og bystyring' opstilles en teoretisk ramme om strategier for byers udviklingspolitik. Fokus er på, hvordan kultur og oplevelser bliver brugt som strategiske aktiver for byers udvikling.

Har du gode ideer eller oplever du problemer med links
send en mail til:

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies