En koordineret indsats for bygningskulturarven

Værdisætning og udpegning af bevaringsværdier

29. jan 2015Af Bygningskultur 2015Guide

Metoder og begreber inden for bevaring

Findes under: Emner i vidensarkivet

Julia Weisser og Torsten Geertz-Hansen belyser udviklingen i den genstand, som bevaringsfeltet gennem tiden har haft fokus på. De diskuterer i specialet 'Fra kulturmiljø til kulturarv', hvordan bevaringspolitikken har bevæget sig fra at tage udgangspunkt i begrebet kulturmiljø til det nyere og bredere kulturarvsbegreb. Det er den danske bevaringspolitiske indsats fra 1994-2007, der undersøges.

Metoder og kriterier ved udpegning

Anne-Grethe Andersen stiller i projektet 'Kriterier for udpegning af kulturmiljøer' skarpt på, hvilke nationale, lokale og regionale interesser, der ligger til grund for den endelige udpegning af kulturmiljøer. Hun beskriver således de typiske interessenter og metodiske vilkår for udpegningen. Hidtidige erfaringer analyseres, og rapporten beskriver behovene for udvikling af nye kriterier og metoder ved udpegning.

Det er også helhederne, der er genstanden i rapporten 'Landskabsvurdering' fra Skov- og Naturstyrelsen, som ser på metodiske tilgange i vurdering af landskabelige helheder. Rapporten sammenligner en række metoder til landskabsvurdering, værdisætning og sårbarhedsanalyse fra henholdsvis Storbritannien, Holland og Tyskland. Hvor dette projekt ser på mulighederne i det åbne land, bringer Svava Riesto spørgsmålet ind til byen og tilføjer en kritisk debat af forholdet mellem bevaring og udvikling. I projektet 'Bevaring og udvikling i nutidig byomdannelse' belyses spørgsmålet gennem et casestudie af Carlsbergs arealer i København. Diskussionerne handler bl.a. om balancen mellem bevaring og udvikling i byomdannelse, og om hvordan man definerer og aktiverer et steds eksisterende kvaliteter.

Gregers Algreen-Ussing belyser i en analyse af udviklingen med kulturarvsatlas både bygninger og helheder og stiller skarpt på bevaringsgenstanden. Her handler diskussion om, hvordan begreber, metoder og hensigter har udviklet sig i den tid, de danske kommuner har arbejdet med atlas, og om, hvordan vi kom Fra kommuneatlas til kulturarvsatlas.

Har du gode ideer eller oplever du problemer med links
send en mail til:

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies