En koordineret indsats for bygningskulturarven

Emner i vidensarkivet

Værdisætning og udpegning af bevaringsværdier

< 1 2 3 >
Analyse

Towards an Urbanism of Entanglement: Site explorations in polarised Danish landscape

af arkitekt Anne Tietjen | 08 sep 2010

Denne ph.d.-afhandling fra 2009 af arkitekt Anne Tietjen undersøger begrebet urbant in-terventionsrum i forhold til lokal udvikling i Danmark. Den designbaserede undersøgelse afprøver en stedsbaseret tilgang i henholdsvis Øst – og Nordjylland, og teoretiske og metodiske forudsætninger for nutidig urban designpraksis undersøges.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Landskabsvurdering

af Skov- og Naturstyrelsen | 08 sep 2010

Denne rapport fra 2001 er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og beskriver en række meto-der til landskabsvurdering, værdisætning og sårbarhedsanalyse. Udgangspunktet for analysen er en international beskrivelse af metoder, som anvendes i Storbritannien, Holland og Tyskland.

Åben side i nyt vindue

Inspiration og debat

Fra kommuneatlas til kulturarvsatlas

af Gregers Algreen-Ussing | 08 sep 2010

Denne debatartikel fra 2006 af arkitekt Gregers Algreen-Ussing gennemgår begreb, meto-de og hensigt i kulturarvsatlassets historiske dimension og peger på nye forhold, som kommunalreformen sætter for en ændring af den offentlige indsats i kortlægning og plan-lægning af kulturarv.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Forankring i forandring

af Anne Tietjen, Svava Riesto og Pernille Skov | 08 sep 2010

Bogen fra 2007 tager fat på, hvordan fortidsfortolkninger, nutidsfortolkninger og fremtidsforventninger mødes på Christiania. Redaktører Anne Tietjen, Svava Riesto og Pernille Skov tegner et billede af mangfoldige udviklingsmuligheder, som også peger ud over Christiania og bidrager til en debat af fortidens potentiale i byomdannelsen. ISBN: 978-87-9097-921-8.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Fra kulturmiljø til kulturarv

af Julia Weisser og Torsten Geertz-Hansen | 08 sep 2010

Speciale fra 2007, hvor Julia Weisser og Torsten Geertz-Hansen diskuterer, hvordan bevaringspolitikken for de fysiske omgivelser har udviklet sig fra at være centreret omkring kulturmiljø til at fokusere på kulturarv. Den danske bevaringspolitiske indsats fra 1994-2007 undersøges.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Value Added

af The Prince’s Regeneration Trust | 08 sep 2010

Denne rapport fra The Prince’s Regeneration Trust fra 2007 belyser, hvilke økonomiske, sociale og miljømæssige goder, der kan opnås gennem incitamenter for istandsættelse, vedligehold og brug af historiske bygninger.

Åben side i nyt vindue

Analyse

Putting it off – How Lack of Maintenance fails our Heritage

af Maintain our Heritage | 08 sep 2010

Denne rapport er resultatet af en vidtrækkende undersøgelse af bevaringsspørgsmål, som den britiske organisation Maintain our Heritage foretog i 2002-2004. Med rapporten bidrager organisationen til debat og nytænkning på området.

Åben side i nyt vindue

< 1 2 3 >

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies